Trải nghiệm tuổi thơ tiêu cực: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

0,0 | Đã bán 0 | Đánh giá 0
90.000 ₫
Số lượng
Thông tin chi tiết
Tên thuộc tínhGiá trị thuộc tính
Tác giả: Đặng Hoàng Minh (Chủ biên)   Lê Thị Huyền Trang   Đặng Đức Anh   Nguyễn Minh Hằng  
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:2023
Kích thước:16x24
Số trang:256