Giới thiệu NXB

Đại học Quốc Gia Hà Nội là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam với một hệ thống gồm 08 Trường đại học thành viên; 05 Khoa đào tạo trực thuộc; 07 Viện nghiên cứu khoa học thành viên, trực thuộc; 09 Trung tâm đào tạo, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; 04 đơn vị hỗ trợ (dịch vụ, phục vụ) trực thuộc và nhóm các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, cụ thể của ĐHQGHN. Trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế, ĐHQGHN đóng vai trò tiên phong trong việc đi tắt đón đầu, tiếp cận với nền tri thức của nhân loại, mở rộng biên độ hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Thực hiện chủ trương phát triển nguồn học liệu, phục vụ trực tiếp những mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu của ĐHQGHN cũng như sự nghiệp giáo dục và đào tạo đại học chung của cả nước, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3408/QĐ-VHTT ngày 16/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin và Quyết định số 512/TCCB ngày 12/12/1995 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội có chức năng tổ chức xuất bản, phát hành sách giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, các tài liệu có giá trị khoa học, đáp ứng mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của Đại học Quốc gia Hà Nội; của các trường đại học, các cơ sở đào tạo, các trung tâm, các viện nghiên cứu trong cả nước và quốc tế. Với sứ mệnh phục vụ và chuyển giao tri thức, cho ra đời những ấn phẩm đa ngành, đa lĩnh vực chứa đựng hàm lượng tri thức cao.

Các ấn phẩm của nhà xuất bản ĐHQGHN chủ yếu là hệ thống giáo trình đạt chuẩn quốc gia và quốc tế nhằm cung cấp hệ thống tài liệu phục vụ nhu cầu đào tạo, học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên sau đại học thuộc tất cả các ngành học trong chương trình đào tạo của trường ĐHQGHN; cung cấp hệ thống tài liệu cơ bản và chuẩn mực cho các cơ sở đào tạo, trung tâm, viện nghiên cứu trong cả nước; hệ thống sách tham khảo, chuyên khảo chuyên sâu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành, liên ngành, liên lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực then chốt có tính chiến lược; giúp các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức kinh tế – xã hội… tiếp cận và ứng dụng với những sản phẩm khoa học đỉnh cao. Bên cạnh đó, NXB ĐHQGHN còn xuất bản hệ thống sách công cụ, sách tra cứu chuyên nghiệp dành cho học sinh, sinh viên, các cán bộ giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu; hệ thống sách nghiệp vụ, sách bồi dưỡng tri thức trên tất cả các lĩnh vực nhằm phục vụ nghiên cứu, ứng dụng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; truyền bá tri thức, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức.

Những ấn phẩm của NXB ĐHQGHN được biên tập công phu, chất lượng, nội dung khoa học chính xác, được thiết kế, định dạng theo một quy cách thống nhất, in ấn chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của độc giả, góp một phần không nhỏ trong việc khẳng định vai trò và nâng cao vị thế của ĐHQGHN. Với đội ngũ biên tập viên, kỹ thuật viên trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có trình độ chuyên môn cao tạo ra những ấn phẩm có giá trị cao về nội dung, đa dạng về hình thức. Bên cạnh đó, NXB còn có một đội ngũ cộng tác viên hùng hậu, bao gồm: các giáo sư, phó giáo sư, các nhà khoa học, các biên tập viên của nhiều nhà xuất bản khác… Trong quá trình phát triển, NXB đã xây dựng được những tủ sách khoa học có logo riêng, được thiết kế, định dạng theo một mẫu mã, quy cách thống nhất, có số hiệu khoa học và mã số quốc tế…

Hiện nay, trong 64 nhà xuất bản, NXB ĐHQGHN thuộc top 10 NXB hoạt động có hiệu quả, góp phần phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Với những kinh nghiệm và năng lực hiện có, NXB ĐHQGHN đã khẳng định được vị thế và thương hiệu của một NXB khoa học và tri thức, luôn là đối tác hợp tác tin cậy của tất cả các tác giả, cộng tác viên và đối tác liên kết khác trong xuất bản.