Liên hệ hợp tác

LIÊN HỆ

Trụ sở chính

Địa chỉ: 16 Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam
Điện thoại: 024.3972.5997
Fax:  024.3972.5997

Email: info@nxbkimdong.com.vn
Website: press.vnu.edu.vn