Những vấn đề cơ bản của Tâm lý học

0,0 | Đã bán 0 | Đánh giá 0
160.000 ₫
Số lượng
Thông tin chi tiết
Tên thuộc tínhGiá trị thuộc tính
Tác giả: Trương Thị Khánh Hà (Chủ biên)   Trần Hà Thu   Trương Quang Lâm  
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:2023
Kích thước:16x24
Số trang:548