Môi trường và đa dạng sinh học

0,0 | Đã bán 0 | Đánh giá 0
600.000 ₫
Thông tin chi tiết
Tên thuộc tínhGiá trị thuộc tính
Tác giả: GS. Võ Quý  
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:2014
Kích thước:17x24
Số trang:0

Bạn đọc đang cầm trên tay cuốn sách tuyển chọn các công trình nghiên cứu của Giáo sư Võ Quý. Giáo sư Võ Quý là một trong số rất ít các nhà khoa học của nước ta tham gia nghiên cứu về vấn đề tài nguyên và môi trường từ lúc khởi đầu (năm 1971) và tích cực hoạt động liên tục hơn 40 năm nay trong nhiều lĩnh vực liên quan đến môi trường. Giáo sư đã có gần 200 công trình khoa học liên quan đến vấn đề môi trường trình bày tại các hội thảo khoa học lớn, được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước, các bài nói chuyện cho các lớp đào tạo sau đại học... Các bài nghiên cứu của Giáo sư thể hiện khá rõ sự tiến triển, những khó khăn, thăng trầm và những thành tựu đạt được của vấn để nghiên cứu môi trường ở nước ta từ những năm 1970 cho đến nay.

Tài nguyên môi trường là một địa hạt vô cùng rộng lớn với nhiều vấn đề phức tạp. Trong các nghiên cứu của mình, Giáo sư Võ Quý đã đi sâu vào nghiên cứu các vấn để về: môi trường và đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tài nguyên môi trường, ảnh hưởng của chất độc hóa
học do Mỹ sử dụng trong thời kỳ chiến tranh đối với vấn để môi trường tại Việt Nam...

Cuốn sách Môi trường 0à ẩn dạng sinh học (Tuyển chọn các công trình nghiên cứu của Giáo sự Võ Quý) được cấu trúc gồm 2 phần:

Phần I là tập hợp hơn 30 bài nghiên cứu được sắp xếp chủ yếu theo chuỗi thời gian để giúp độc giả biết được phần nào về diễn biến của vấn đề môi trường ở nước ta.

Phần II của cuốn sách tuyển chọn một số bài báo từ khoảng hơn 300 bài của các tác giả trong nước và quốc tế viết về giáo sư Võ Quý để thấy rõ công lao của Giáo sư đã góp phần vào việc giải quyết những vấn đề về môi trường của đất nước ta và phần nào của cả thế giới.

Cuốn sách là một công trình khoa học có chất lượng cao, để cập nhiều vấn để lý luận và thực tiễn mang tính thời đại về môi trường và đa dạng sinh học. Đây sẽ là một công trình rất có ý nghĩa đối với các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý môi trường; mặt khác cũng là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ Việt Nam hiện và sẽ nghiên cứu trong
lĩnh vực tài nguyên môi trường học tập, kế thừa và phát huy những thành tựu nghiên cứu đã đạt được.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng giới thiệu cuốn sách Môi trường và đa dạng sinh học (Tuyển chọn các công trình nghiên cứu của Giáo sư Võ Quý) với quý độc giả!

Viết đánh giá của riêng bạn
*
*
Tệ
Cực kỳ hài lòng