Liên hệ

Tên đầy đủ: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ:  16 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline hỗ trợ:  024.3972.5997

Fax: (04) 39729436

Email: nxb@vnu.edu.vn