Khoa học thần kinh trong giáo dục

0,0 | Đã bán 0 | Đánh giá 0
96.000 ₫
Thông tin chi tiết
Tên thuộc tínhGiá trị thuộc tính
Tác giả: Mai Văn Hưng (Chủ biên)   Vũ Phương Liên  
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:2024
Kích thước:16x24 cm