Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (phần chung)

0,0 | Đã bán 0 | Đánh giá 0
FLASH SALE
Kết thúc trong 00 00 00 00
225.000 ₫
191.250 ₫
-15% giảm
1 Mã Giảm Giá
Giảm 15% cac san pham
Số lượng
Thông tin chi tiết
Tên thuộc tínhGiá trị thuộc tính
Tác giả: Lê Văn Cảm   Trịnh Tiến Việt (ĐCB)  
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:2023
Kích thước:16x24
Số trang:672

Giới thiệu sách mới: Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung), Tái bản có sửa đổi, bổ sung, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023.

 

Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kì họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Trước bối cảnh đó, các tác giả đã tổng rà soát lại toàn bộ Giáo trình về nội dung khoa học cũng như về hình thức thể hiện. Trên cơ sở rà soát này, các tác giả đã sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung) cho phù hợp với nội dung, tư tưởng của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Giáo trình đã xây dựng hai chương mới về đạo luật hình sự, cũng như lịch sử luật hình sự Việt Nam, đồng thời phân tích nội dung khoa học về những điểm mới với nhiều chế định pháp lý tiến bộ thể hiện chính sách hình sự Việt Nam trong giai đoạn phát triển đương đại, đặc biệt là vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, vấn đề giảm hình phạt tử hình, miễn, giảm hình phạt hay chính sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội... với những phân tích, lập luận sắc bén. Trên cơ sở đó, Giáo trình được xuất bản không chỉ phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy, mà còn nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, phát huy hiệu lực điều chỉnh của luật hình sự, cũng như có thêm tư liệu hoạch định chính sách hình sự, đáp ứng mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân được đặt ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam trong giai đoạn mới” của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung) do một trong hai TSKH và là nhà lý luận hàng đầu Việt Nam, GS. Lê Văn Cảm, Nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và PGS.TS. Trịnh Tiến Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Đồng chủ biên, đồng thời có sự tham gia biên soạn của nhiều giảng viên có kinh nghiệm và uy tín khoa học cao của Khoa Tư pháp Hình sự biên soạn.

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung) dành cho các đối tượng là người học tại các cơ sở đào tạo luật trên cả nước, đặc biệt của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như bất kỳ ai quan tâm, tìm hiểu những kiến thức cơ bản, cơ sở nền tảng của luật hình sự và mong muốn nâng cao, phát triển tư duy về vấn đề này.

 

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Viết đánh giá của riêng bạn
*
*
Tệ
Cực kỳ hài lòng