Điện gió nguyên lý và ứng dụng

0,0 | Đã bán 0 | Đánh giá 0
Thông tin chi tiết
Tên thuộc tínhGiá trị thuộc tính
Tác giả: TS. Bùi Đình Tú (Chủ biên)   TS. Vũ Minh Giáp   TS. Nguyễn Thanh Tùng  
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:2024
Kích thước:16x24 cm