Phó Giám đốc phụ trách – Tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

Điện thoại: (024) 3971 4736

E-mail:nguyenhongnga@gmail.com


Phó Tổng biên tập: ThS. Đinh Thị Xuân Anh

Điện thoại: (024) 3971 4897

E-mail: xuananhtv70@yahoo.com


Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Công Cương

Điện thoại: (024) 39729436

E-mail: cuongnguyennxb@gmail.com

 

Sơ đồ Cơ cấu tổ chức