Đại hội Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kì 2020 – 2025: Kết nối – Chuyên nghiệp – Kiến tạo

Ngày 29/6/2020, tại Nhà Điều hành ĐHQGHN, Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kì 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN đã dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hiệu – Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN khóa V, nhiệm kì 2015 – 2020 đã trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI. Đồng chí chia sẻ, Đại hội diễn ra trong bối cảnh ĐHQGHN đang có bước chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ, khẳng định danh tiếng, xác lập vị trí đại học hàng đầu Việt Nam và ghi danh vào nhóm các trường đại học tốt nhất Châu Á và thế giới.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020); xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của toàn Đảng bộ trong giai đoạn 2020-2025 một cách sát thực và đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của ĐHQGHN trong thời gian tới.

Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN có 11 Chi bộ trực thuộc, với tổng số 115 đảng viên là công chức, viên chức, người lao động (CCVC, NLĐ) ở các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Đảng bộ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng khác trong Đảng bộ ĐHQGHN để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ ĐHQGHN. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Cơ quan và các chi bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V và các chỉ thị, nghị quyết quan trọng khác của Trung ương và cấp uỷ cấp trên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hiệu quả trong tham mưu công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội được nâng lên. Các đảng viên thuộc Văn phòng và các Ban của Đảng ủy ĐHQGHN đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành các báo cáo, kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; biên tập nhiều chuyên đề và tham mưu để Đảng ủy ban hành 15 kết luận và 01 nghị quyết chuyên đề; tham mưu để Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành 21 kết luận chuyên đề về các vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và những vấn đề lớn của ĐHQGHN; đồng thời  tham mưu để Đảng ủy tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Bên cạnh công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN, trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ khối Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã chỉ đạo các đảng viên thuộc Văn phòng của các tổ chức đoàn thể quần chúng (Công đoàn, Đoàn thanh niên ĐHQGHN) bám sát nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu xây dựng các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN, đồng thời tham mưu đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương đó tới các tổ chức đoàn thể trực thuộc.

Đảng ủy đã quan tâm động viên, khuyến khích tinh thần chủ động sáng tạo, tự chủ trong công việc, đồng thời thường xuyên quan tâm, chăm lo đến quyền lợi của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; chỉ đạo công đoàn và chi đoàn cơ quan tổ chức nhiều hoạt động chung, góp phần làm tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, viên chức, người lao động và các bộ phận trong cơ quan ĐHQGHN.

Đồng chí Nguyễn Hiệu – Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN, nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN khóa V, nhiệm kì 2015 – 2020 trình bày báo báo cáo chính trị tại Đại hội khóa VI, nhiệm kì 2020 – 2025

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, thực hiện tốt. Chất lượng công tác phát triển đảng viên được quan tâm và có kết quả rõ rệt. Việc tổ chức bồi dưỡng, xem xét kết nạp đảng viên mới luôn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Đảng. Trong cả nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp được 28 đảng viên mới, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Đại hội V đề ra là kết nạp từ 18-20 Đảng viên. 100% số Đảng viên mới được kết nạp là các quần chúng và Đoàn viên thanh niên ưu tú, có những đóng góp tiêu biểu trong các hoạt động ở Cơ quan, có trình độ, vững vàng về chuyên môn và lý luận chính trị. Đảng bộ đã cử 38 lượt quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và cử 25 Đảng viên mới tham dự các lớp bồi dưỡng về Đảng do Đảng ủy ĐHQGHN tổ chức. Các đồng chí Đảng viên mới đều được quan tâm bồi dưỡng về tư tưởng, lý luận chính trị; 100% số đảng viên dự bị được công nhận là đảng viên chính thức đúng thời hạn quy định.

Trong nhiệm kì 2020 – 2025, với khẩu hiệu hành động Kết nối – Chuyên nghiệp – Sáng tạo, Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN xác định mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN gương mẫu, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Cơ quan ĐHQGHN có môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo ĐHQGHN.

Cơ quan ĐHQGHN có cơ sở vững chắc bước vào giai đoạn thực hiện các nhiệm vụ mới, đó là: hệ thống chính trị đã được xây dựng, củng cố đang phát huy sức mạnh; mô hình, vị trí và định hướng phát triển ĐHQGHN đã được khẳng định rõ tại các văn bản pháp luật của Nhà nước; thể chế, các chiến lược, kế hoạch dài hạn đã được xây dựng và công bố; văn bản quản lý điều hành của ĐHQGHN đã được xây dựng đồng bộ v.v. Đây là các điều kiện quan trọng, làm cơ sở để tập thể cán bộ Đảng viên và toàn Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới và tin tưởng sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng mà Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc đã đề ra trong giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ghi nhận và biểu dương công tác tổ chức cũng như những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Đại hội. Đồng chí cho rằng, trong nhiệm kì qua, thành tựu thì nhiều song Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN cần quan tâm đến ý kiến tham luận về các cơ chế hiệu quả quản lý theo qui trình, qui định sang quản lý theo hướng dịch vụ.

Đồng chí Phó bí thư thường trực nhấn mạnh, 5 năm qua ĐHQGHN rất tự hào với việc xác lập ĐH định hướng nghiên cứu, đưa những điều kiện đảm bảo chất lượng thì nay gặt hái những thành công. Với ĐHQGHN, mọi bảng xếp hạng, ĐHQGHN đều đướng đầu và được xã hội đánh giá cao. Thành tựu của ĐHQGHN nói chung cũng chính là thành tựu của tham mưu, giúp việc của các chi bộ, Văn phòng và các ban chức năng trong chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Đại hội đã bầu Ban chấp Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 – 2025.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN khóa VI, các đồng chí Đảng ủy viên đã bầu đồng chí Trần Quốc Bình – Chánh Văn phòng ĐHQGHN, Bí thư Chi bộ Văn phòng ĐHQGHN giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 – 2025

Nguồn: ĐHQGHN

website:http:vnu.edu.vn

 

 

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0837812127

024.3972.5997
X