Hội nghị hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 

        Hôm nay 15/01/2021 tại Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra Hội nghị hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Thành phần tham dự hội nghị gồm có lãnh đạo các đơn vị Nhà xuất bản và các cơ quan báo chí.

Giám đốc NXB tham dự hội nghị tại Bộ Thông tin và Truyền thông

          Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0837812127

024.3972.5997
X