Hiển thị 1–12 trong 14 kết quả

Hết hàng

Kinh điển Nho Gia tại Việt Nam

VNĐ380,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn (Chủ biên)

Năm xuất bản:

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

558

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Lịch sử và văn hoá – Tiếp cận đa chiều, liên ngành

VNĐ456,000

Tác giả:

Phan Huy Lê

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Loại bìa

Bìa cứng

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Hết hàng

Bốn trụ cột của khoa học giáo dục – cơ sở của sự đổi mới

VNĐ250,000

Tác giả:

PGS.TS. Lê Kim Long

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

300

Khổ sách:

17×24

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Vân Đồn thương cảng quốc tế của Việt Nam

VNĐ168,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Văn Kim

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng

Văn học việt nam thế kỷ X đến thế kỷ XIX. Những vấn đề lý luận và lịch sử

VNĐ550,000

Tác giả:

Trần Ngọc Vương

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

951

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

Di sản văn hóa Việt Nam

VNĐ500,000

Tác giả:

GS. Phan Huy Lê

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

1032

Khổ sách:

17×24

 

Hết hàng

Biến đổi tích phân dạng Fourier và phương trình tích phân dạng chập

VNĐ168,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

480
Khổ giấy: 16×24

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Tìm về cội nguồn

VNĐ300,000

Tác giả:

GS. Phan Huy Lê (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

1252
Khổ giấy: 16×24

 

Hết hàng
Hết hàng

Nội các Trần Trọng Kim: Bản chất, vai trò và vị trí lịch sử

VNĐ290,000

Tác giả:

PGS.TS. Phạm Hồng Tung

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

416
Khổ giấy: 16×24

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam

VNĐ175,000

Tác giả:

GS.TS. Phan Hữu Dật

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

500
Khổ giấy: 16×24

 

Hết hàng

Lịch Sử Việt Nam- tập 4

VNĐ460,000

Tác giả:

GS. Đinh Xuân Lâm (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

734
Khổ giấy: 16×24

 

Hết hàng

Lịch Sử Việt Nam- tập 3

VNĐ550,000

Tác giả:

GS. Lê Mậu Hãn (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

868
Khổ giấy: 17×24

 

 

Hết hàng