Xem tất cả 10 kết quả

Sắp xuất bản

Introduction to modern quantum mechanics (for English language undergraduate and gradute programmes)

VNĐ80,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Thế Toàn

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

258

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Sắp xuất bản

Một số phương pháp mới xử lý, phân tích tài liệu từ và trọng lực phục vụ nghiên cứu cấu trúc vỏ trái đất

VNĐ250,000

Tác giả:

Phạm Thành Luân – Đỗ Đức Thanh – Vũ Đức Minh – Erdinc Oksum (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

320

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Sắp xuất bản

Giáo trình vật lý nguyên tử

VNĐ124,000

Tác giả:

PGS.TS. Phạm Văn Bền

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

415

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Laser và ứng dụng

VNĐ105,000

Tác giả:

Nguyễn Thế Bình

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

352

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Vật Lý & Kĩ Thuật Nhiệt Độ Thấp

VNĐ96,000

Tác giả:

Nguyễn Huy Sinh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

320

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

Hết hàng

Phương Pháp Thực Nghiệm Vật Lý

VNĐ60,000

Tác giả:

Phạm Quốc Triệu

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

200

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

Hết hàng
Hết hàng

Cơ và nhiệt đại cương

VNĐ122,000

Tác giả:

GS.TS Nguyễn Huy Sinh

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

652

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Hết hàng

Địa vật lý ứng dụng ở Việt Nam tập 1 các phương pháp đo sâu điện 1D cải tiến

Tác giả:

PGS.TS.GVCC.NGƯT. Vũ Đức Minh

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

208

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Các kỹ thuật hiển vi điện tử và vi phân tích từ cơ bản đến ứng dụng trong vật lý, vật liệu, hóa học, y – sinh học

VNĐ78,000

Tác giả:

TS. Ngô Đức Thế

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

230

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình Kỹ thuật điện

VNĐ175,000

Tác giả:

PGS.TS. Chử Đức Trình

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

437

Khổ sách:

19 x 27

 

 

Hết hàng