Hiển thị 1–12 trong 26 kết quả

Sắp xuất bản

Giáo trình lý thuyết hàm suy rộng và không gian Sobolev

VNĐ48,000

Tác giả:

TS. Đặng Anh Tuấn

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

156

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Giáo trình toán kinh tế phần 1 với sự hỗ trợ của Excel

VNĐ59,000

Tác giả:

Trương Thị Thanh Phượng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

168

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Giáo trình toán kinh tế phần 2

VNĐ59,000

Tác giả:

Trương Thị Thanh Phượng (chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New
Hết hàng

Giáo trình xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên

VNĐ126,000

Tác giả:

Vũ Tiến Việt (chủ biên) – Phạm Thị Hằng

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

210

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình toán thống kê trong khoa học xã hội

VNĐ67,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Quang Trung (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

148

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Lý thuyết đồ thị

VNĐ150,000 VNĐ120,000

Tác giả:

Lê Anh Vinh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

260

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Lý thuyết Ramsey

VNĐ150,000 VNĐ120,000

Tác giả:

Lê Anh Vinh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

233

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Khám phá nguyên lý Đirichlê và ứng dụng

VNĐ115,000

Tác giả:

Nguyễn Hữu Điển

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

252

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình xác suất thống kê

VNĐ56,000

Tác giả:

 ThS. Đỗ Thị Hồng Nga – PGS.TS. Hạc Văn Vinh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

189

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình giải tích 1

VNĐ50,000

Tác giả:

Nguyễn Trường Thanh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

258

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Mở rộng trường và Lí thuyết Galois

VNĐ45,000

Tác giả:

Mai Anh Đức – Nguyễn Đình Yên

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

148

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New

Các phương pháp toán lý

VNĐ54,000

Tác giả:

Hoàng Nam Nhật

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

181

Khổ sách:

16×24 cm