Hiển thị 1–12 trong 54 kết quả

Sắp xuất bản

Tư duy thiết kế cho khởi nghiệp và lãnh đạo. Cách tiếp cận từ thung lũng Silicon

Tác giả:

Nguyễn Thị Kim Oanh (Dịch)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

164

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Tự chủ đại học và trách nhiệm giải phải ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

VNĐ96,000

Tác giả:

GS.VS Đào Trọng Thi – PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hải (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

318

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Một số vấn đề về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trung học đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

VNĐ68,000

Tác giả:

TS. Bùi Văn Hưng – TS. Nguyễn Thị Hằng

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

208

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Giáo trình tài chính công

VNĐ189,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Hiệu (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

363

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Research Methodology)

VNĐ120,000

Tác giả:

Hoàng Thị Minh Thảo (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

400

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Quản lý chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUN-QA

VNĐ90,000

Tác giả:

Thái Văn Thành – Phan Hùng Thư – Lê Thái Hưng

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

287

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New

Giáo trình văn hóa và đạo đức quản lý

VNĐ90,000

Tác giả:

Phạm Ngọc Thanh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

293

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Phát triển dịch vụ giáo dục – Nghiên cứu thực tiễn khu vực nông thôn Việt Nam

VNĐ120,000

Tác giả:

 Nguyễn Thị Hương

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

350

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Đổi mới quản trị trường phổ thông hướng tới tự chủ

VNĐ55,000

Tác giả:

 Nguyễn Thị Hương

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

168

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở trường mầm non

VNĐ109,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thụy Vũ

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

150

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Thể loại dẫn nhập lịch sử, lý thuyết, nghiên cứu và phương pháp giảng dạy

VNĐ190,000

Tác giả:

Người dịch: Hoàng Văn Vân

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

380

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Quản trị nhà trường thông minh 4.0 và xếp hạng đại học theo mô hình QS

VNĐ99,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng – PGS.TS. Trần Minh Đức

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

256

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng