Hiển thị 1–12 trong 23 kết quả

New
Hết hàng

Các phương pháp công cụ trong hóa phân tích hữu cơ

VNĐ75,000

Tác giả:

Trần Mạnh Trí – Từ Bình Minh

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

257

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Phương pháp hóa học hữu cơ, cơ chế phản ứng hữu cơ (Phần 2)

VNĐ200,000

Tác giả:

 Nguyễn Đình Thành

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

665

Khổ sách:

19×27 cm

 

 

 

Hết hàng
New

Dạy học và kiểm tra, đánh giá phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh-Phần hóa học phi kim THPT

VNĐ98,000

Tác giả:

Vũ Phương Liên – Trần Trung Ninh – Lê Thái Hưng

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

328

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New

Hóa học Polyme

VNĐ75,000

Tác giả:

 Nguyễn Minh Ngọc – Phạm Quang Trung

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

251

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New

Tổng hợp ancol từ H2/CO (Sách chuyên khảo)

VNĐ56,000

Tác giả:

Nguyễn Tiến Thảo

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

199

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New

Bài tập hóa học đại cương tập II: cơ sở quy luật các quá trình hóa học

VNĐ200,000

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

492

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New
Hết hàng

Bài tập hóa học đại cương tập I: cơ sở cấu tạo chất

VNĐ200,000

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

492

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

BÀI TẬP HÓA LÍ TẬP II CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC HÓA HỌC

VNĐ180,000

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên) Nguyễn Xuân Hoàn – Nguyễn Minh Ngọc

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

BÀI TẬP HÓA LÍ TẬP I CƠ SỞ HÓA HỌC LƯỢNG TỬ

VNĐ180,000

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên) Nguyễn Xuân Hoàn – Nguyễn Minh Ngọc

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

436

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Cơ sở quy luật các quá trình hóa học: Hóa học đại cương II

VNĐ150,000

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (chủ biên),  Vũ Ngọc Duy,  Nguyễn Xuân Viết

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

 

New
Hết hàng

Các phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học hữu cơ Tập 2

VNĐ290,000

Tác giả:

Nguyễn Đình Thành

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

724

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng