Sứ Mệnh Của Nhà Xuất Bản ĐHQGHN:

Cung cấp những xuất bản phẩm có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN, quảng bá và nâng cao thương hiệu của ĐHQGHN trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế tri thức của đất nước nói chung.

Tầm Nhìn Của Nhà Xuất Bản ĐHQGHN:

Phát triển đơn vị phù hợp với chiến lược phát triển của ĐHQGHN, từng bước hội nhập quốc tế, tạo ra những xuất bản phẩm và hoạt động xuất bản theo chuẩn quốc tế; Là địa chỉ có uy tín để các nhà khoa học của ĐHQGHN, các nhà khoa học trong và ngoài nước tin cậy và mong muốn hợp tác; là thương hiệu xuất bản được người đọc trong nước tín nhiệm và độc giả thế giới biết tới rộng rãi.

Giá Trị Cốt Lõi

1. Trách Nhiệm

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội là tổ chức phát triển và phổ biến tri thức, là cầu nối và cũng là nơi trí tuệ thăng hoa, NXB ĐHQGHN luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN; trách nhiệm về thông tin chính xác, mới mẻ, chuyên sâu có hệ thống. Đặc biệt hơn cả đó là trách nhiệm với nền văn hóa dân tộc.

2. Sáng Tạo

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội luôn không ngừng sáng tạo về định hướng phát triển, phương pháp tổ chức kinh doanh, loại hình ấn phẩm xuất bản, tiên phong trong đổi mới tri thức và hội nhập quốc tế.

3. Đa Dạng

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội đẩy mạnh, ưu tiên việc đa dạng hóa về các lĩnh vực tri thức, loại hình ấn phẩm, kết hợp sản phẩm in và sản phẩm điện tử cùng các sản phẩm tích hợp khác. Nhà xuất bản đã cho ra mắt hàng trăm cuốn sách quý, những bộ sách để đời thuộc các lĩnh vực khác nhau.

4. Chất Lượng Cao

Đến với Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội thì sản phẩm đầu ra luôn đạt chất lượng nội dung khoa học tri thức cao; chất lượng ấn phẩm đẹp và hấp dẫn bạn đọc. Với quy trình làm việc chuyển nghiệp của đội ngũ các giảng viên và các nhà nghiên cứu khoa học hùng hậu, có bề dày nghiên cứu trình độ chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm biên soạn sách, giàu đam mê và tâm huyết luôn đáp ứng chất lượng dịch vụ cao; luôn có quan hệ cộng tác viên và những người đọc mẫu mực.