Hiển thị 1–12 trong 20 kết quả

Hết hàng

Dao động thông số

VNĐ60,000

Tác giả:

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Thủy (Chủ biên) – ThS. Lương Thị Minh Thúy – TS. Phạm Văn Thành – TS. Đỗ Trung Kiên – PGS.TS. Vũ Anh Phi

Năm xuất bản:

2023

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Cơ học vật rắn biến dạng

VNĐ112,000

Tác giả:

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức – TS. Vũ Thị Thuỳ Anh

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

376

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Nhiễu xạ tia X đơn tinh thể

VNĐ72,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

244

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
Sắp xuất bản
Hết hàng

Giáo trình tính chất quang của vật liệu bán dẫn

VNĐ100,000

Tác giả:

PGS.TS. Lê Thị Thanh Bình – PGS.TS. Nguyễn Thị Thục Hiền

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

332

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng
Hết hàng

Introduction to modern quantum mechanics (for English language undergraduate and gradute programmes)

VNĐ80,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Thế Toàn

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

258

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Sắp xuất bản

Một số phương pháp mới xử lý, phân tích tài liệu từ và trọng lực phục vụ nghiên cứu cấu trúc vỏ trái đất

VNĐ250,000

Tác giả:

Phạm Thành Luân – Đỗ Đức Thanh – Vũ Đức Minh – Erdinc Oksum (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

320

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Sắp xuất bản
Hết hàng

Giáo trình vật lý nguyên tử

VNĐ124,000

Tác giả:

PGS.TS. Phạm Văn Bền

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

415

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New

Laser và ứng dụng

VNĐ105,000

Tác giả:

Nguyễn Thế Bình

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

352

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Bài tập cơ học có lời giải tập 2

VNĐ175,000

Tác giả:

 Phạm Văn Thiều (Chủ biên) – Trần Trung Hiếu

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

354

Khổ sách:

 16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Bài tập cơ học có lời giải tập 1

VNĐ175,000

Tác giả:

 Phạm Văn Thiều (Chủ biên) – Trần Trung Hiếu

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

338

Khổ sách:

 16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình lý thuyết trường lượng tử

VNĐ85,000

Tác giả:

Nguyễn Như Lê

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

168

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Phương Pháp Thực Nghiệm Vật Lý

VNĐ60,000

Tác giả:

Phạm Quốc Triệu

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

200

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

Hết hàng