Hiển thị 1–12 trong 31 kết quả

Hết hàng

Giải tích phép tính vi phân và tích phân hàm nhiều biến

VNĐ116,000

Tác giả:

Thái Thuần Quang

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

368

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình phương trình vi phân đạo hàm riêng

VNĐ85,000

Tác giả:

Đặng Anh Tuấn

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

282

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
Sắp xuất bản

Giáo trình lý thuyết hàm suy rộng và không gian Sobolev

VNĐ48,000

Tác giả:

TS. Đặng Anh Tuấn

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

156

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Một số chuyên đề ôn tập thi Olympic toán sinh viên phần 1 đại số

VNĐ120,000

Tác giả:

Phan Thế Hải (Chủ biên) – Vũ Tiến Việt

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

222

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Một số chuyên đề ôn tập thi olympic toán sinh viên. Phần 2: giải tích

VNĐ120,000

Tác giả:

Vũ Việt Tiến (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

224

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New
Hết hàng

Giáo trình toán kinh tế phần 1 với sự hỗ trợ của Excel

VNĐ59,000

Tác giả:

Trương Thị Thanh Phượng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

168

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New

Giáo trình toán kinh tế phần 2

VNĐ59,000

Tác giả:

Trương Thị Thanh Phượng (chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New
Hết hàng

Giáo trình xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên

VNĐ126,000

Tác giả:

Vũ Tiến Việt (chủ biên) – Phạm Thị Hằng

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

210

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình toán thống kê trong khoa học xã hội

VNĐ67,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Quang Trung (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

148

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Lý thuyết đồ thị

VNĐ150,000 VNĐ120,000

Tác giả:

Lê Anh Vinh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

260

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Lý thuyết Ramsey

Tác giả:

Lê Anh Vinh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

233

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Khám phá nguyên lý Đirichlê và ứng dụng

VNĐ115,000

Tác giả:

Nguyễn Hữu Điển

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

252

Khổ sách:

17×24 cm