Hiển thị 1–12 trong 39 kết quả

Hết hàng

Plane algebraic curves and functional equations (Monographs)

VNĐ230,000

Tác giả:

Prof. D. Sc. Ta Thi Hoai An

Năm xuất bản:

2023

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

300

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Bài tập Giải tích hàm

VNĐ88,000

Tác giả:

Trần Đức Long – Phạm Kỳ Anh

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

288

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Lý thuyết độ đo và tích phân

VNĐ60,000

Tác giả:

Nguyễn Hữu Dư

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

178

Khổ sách:

17×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Bài tập Giải tích hàm

VNĐ88,000

Tác giả:

Trần Đức Long – Phạm Kỳ Anh

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

288

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Bất đẳng thức biến phân

VNĐ60,000

Tác giả:

Nguyễn Song Hà (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

186

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giải tích phép tính vi phân và tích phân hàm nhiều biến

VNĐ116,000

Tác giả:

Thái Thuần Quang

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

368

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình nhập môn lý thuyết kì dị

VNĐ120,000

Tác giả:

Ngô Đình Quốc (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

286

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Đại số hiện đại

VNĐ120,000

Tác giả:

Phạm Hữu Khánh

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

220

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình phương trình vi phân đạo hàm riêng

VNĐ85,000

Tác giả:

Đặng Anh Tuấn

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

282

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Xác suất thống kê trong vật lý hạt nhân

VNĐ95,000

Tác giả:

PGS. TS. Bùi Văn Loát (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

316

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Phát triển năng lực dạy học toán gắn với thực tiễn thông qua một số học phần toán ứng dụng ở trường sư phạm

VNĐ35,000

Tác giả:

Phan Thị Tình (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

146

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình lý thuyết hàm suy rộng và không gian Sobolev

VNĐ48,000

Tác giả:

TS. Đặng Anh Tuấn

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

156

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng