Hiển thị 1–12 trong 33 kết quả

17

Cơ sở di truyền học phân tử và tế bào

VNĐ198,000 VNĐ165,000

Tác giả:

Đinh Đoàn Long (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

616

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Hợp chất thiên nhiên – Từ lý thuyết đến thực nghiệm

VNĐ85,000

Tác giả:

Tô Đạo Cường – Ngũ Trường Nhân (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

124

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Đặc điểm thực vật thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số loài chi Bán hạ (Typhonium) và chi Khoai sọ (Colocasia)

VNĐ130,000

Tác giả:

Nguyễn Quang Huy (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

316

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Quản lý chất thải nguy hại

VNĐ136,000

Tác giả:

Nguyễn Mạnh Khải (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

298

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Hệ thực vật Việt Nam (Flora of Vietnam): Họ Hoàng liên gai – Berberidaceae Juss.

VNĐ140,000

Tác giả:

Nguyễn Trung Thành – Ngô Đức Phương

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

270

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số loài nấm đảm

VNĐ225,000

Tác giả:

Đặng Ngọc Quang

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Quercetin – Hoạt tính sinh học và ứng dụng

VNĐ66,000

Tác giả:

Nguyễn Quang Huy (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

184

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Thân mềm ở cạn (Mollusca: Gastropoda) khu vực Tây Bắc Việt Nam

VNĐ130,000

Tác giả:

Đỗ Đức Sáng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

396

Khổ sách:

19×27 cm

 

 

 

Hết hàng

Công nghệ 4.0 trong cảnh báo sớm lũ quét, cháy rừng và sâu bệnh cây nông nghiệp

VNĐ175,000

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Thạch (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

448

Khổ sách:

19×27 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Hoá sinh enzyme

VNĐ150,000

Tác giả:

PGS.TS. Ngô Quốc Anh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

352

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình vật lý sinh học của Protein

VNĐ65,000

Tác giả:

Nguyễn Thế Toàn

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

194

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
Sắp xuất bản

Chỉnh sửa hệ gen công nghệ đột phá của thế kỉ XXI và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam

Tác giả:

GS.TS. Phạm Xuân Hội (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

424

Khổ sách:

16×24 cm