Hiển thị 1–12 trong 25 kết quả

Sắp xuất bản

Cơ sở di truyền học phân tử và tế bào

VNĐ165,000

Tác giả:

Đinh Đoàn Long (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Giáo trình vật lý sinh học của Protein

VNĐ65,000

Tác giả:

Nguyễn Thế Toàn

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

194

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Chỉnh sửa hệ gen công nghệ đột phá của thế kỉ XXI và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam

Tác giả:

GS.TS. Phạm Xuân Hội (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

424

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New
Hết hàng

Những côn trùng có giá trị ở Việt Nam

VNĐ120,000

Tác giả:

Bùi Công Hiển (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

292

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Sinh học hiện đại một số vấn đề và nguyên lý và ứng dụng

VNĐ98,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

332

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình bài tập thực hành sinh lý học người và động vật

VNĐ80,000

Tác giả:

Lê Thị Tuyết – Mai Văn Hưng

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

202

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Công nghệ sinh học nguyên lý và ứng dụng nâng cao khả năng kháng virus ở đậu tương

VNĐ58,000

Tác giả:

TS. Lò Thị Mai Thu

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

155

Khổ sách:

16x24cm

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Công nghệ sinh học nguyên lý và ứng dụng nâng cao khả năng kháng mọt ở ngô

VNĐ66,000

Tác giả:

TS. Vì Thị Xuân Thủy

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

153

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Các phương pháp phân tích dữ liệu sinh học có kích thước lớn

VNĐ70,000

Tác giả:

Lê Sỹ Vinh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

180

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Di Truyền Học Những Vấn Đề Nguyên Lý Và Thực Tiễn

Tác giả:

GS.TS. Lê Đình Lương

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

320

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Di truyền học từ cách tiếp cận mới đến vấn đề cải cách giáo dục môn học

VNĐ70,000

Tác giả:

GS.TS. Lê Đình Lương

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

104

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Công nghệ sinh học và triển vọng ứng dụng trong chọn tạo giống lúa ở Việt Nam

Tác giả:

PGS.TS. Phạm Xuân Hội (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

720
Khổ giấy: 17×24

 

Hết hàng