Hiển thị 1–12 trong 38 kết quả

Sổ tay khái niệm từ khóa trong công nghệ giáo dục (Anh-Việt, Việt-Anh)

VNĐ100,000

Tác giả:

Lâm Quang Đông (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

321

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Từ điển người thầy dạy tiếng từ điển học và giáo dục học

Tác giả:

Michaela Heinz (Tuyển chọn và hiệu chỉnh); Dịch giả: Hoàng Thị Nhung – Trương Thị Thu Hà

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

443

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Giáo trình đại cương logistics và quản lý chuỗi cung ứng

VNĐ140,000

Tác giả:

TS. Đồng Thị Vân Hồng

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

356

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Giáo trình chính sách xã hội

VNĐ90,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

259

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Quản trị nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam vai trò và tác động

VNĐ195,000

Tác giả:

TS. Đinh Văn Tới

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

206

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Nghề giáo viên tiểu học những vấn đề lý luận và thực tiễn

VNĐ86,000

Tác giả:

Phạm Thị Thanh Hải (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

224

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Giáo trình dịch vụ thông tin thư viên

VNĐ60,000

Tác giả:

TS. Trương Đại Lượng

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

230

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Sắp xuất bản
Hết hàng

Hệ giá trị và hành vi ủng hộ xã hội ở Thanh niên (Khảo sát trên địa bàn Hà Nội)

VNĐ99,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

254

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New

Quản trị dịch vụ thương mại điện tử cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam

VNĐ99,000

Tác giả:

Nguyễn Thu Hà

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

184

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New
Hết hàng

Tác động của phân tầng xã hội đến ổn định và phát triển vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay

VNĐ120,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa – TS.Mai Linh – ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

200

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New

Quản trị thực hành trách nhiệm xã hội

VNĐ140,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nhàn (chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

276

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Giáo trình khởi nghiệp trong thanh niên

VNĐ97,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Hải Đăng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

216

Khổ sách:

16×24 cm