Hiển thị 1–12 trong 83 kết quả

Chính sách phát triển, tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu: Lý luận và thực tiễn (Nghiên cứu tại tỉnh Đắk Nông)

VNĐ140,000

Tác giả:

TS. Trần Thị Hoàng Mai (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

224

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Giáo trình Thanh toán quốc tế

VNĐ199,000

Tác giả:

PGS. TS. Hà Văn Hội

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

480

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

FDI toàn cầu và định hướng thu hút FDI của Việt Nam trong bối cảnh mới

VNĐ180,000

Tác giả:

PGS. TS. Hà Văn Hội – TS. Vũ Thanh Hương

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

404

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Giáo trình Kinh tế và tài chính đô thị

VNĐ150,000

Tác giả:

PGS. TS. Đinh Tuấn Hải

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

520

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Giáo trình Tài chính quốc tế

VNĐ150,000

Tác giả:

TS. Đào Hoàng Tuấn

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

440

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

International Trade and Investment Towards Green and Digital Transformation

VNĐ300,000

Tác giả:

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

496

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2021: Định vị lại Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu

VNĐ198,000

Tác giả:

PGS. TS. Nguyễn Trúc Lê – PGS. TS. Nguyễn Anh Thu – TS. Nguyễn Quốc Việt (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

296

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Nghiên cứu về Quản trị Kinh doanh: Lý luận cơ bản và các tình huống thực tiễn

VNĐ199,000

Tác giả:

Nguyễn Thu Hà (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

220

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Giáo trình Kinh tế phát triển

VNĐ125,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Hải Đăng – TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

268

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán và ngoại hối trong thời kỳ hội nhập

VNĐ102,000

Tác giả:

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

218

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển logistics trong ngành hải sản Việt Nam

VNĐ128,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thế Kiên – ThS. Đào Hồng Vân (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

356

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

Hết hàng

Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái

VNĐ890,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh – TS. Phạm Thu Thuỷ (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

1068

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng