Hiển thị 1–12 trong 47 kết quả

Giáo trình kinh tế và tài chính đô thị

VNĐ150,000

Tác giả:

PGS.TS. Đinh Tuấn Hải

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

520

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Xác định giá giao dịch liên kết cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp

VNĐ150,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu – ThS. Nguyễn Văn Phụng

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

220

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam

VNĐ129,000

Tác giả:

PGS. TS. Nhâm Phong Tuân – TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

250

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

New
Hết hàng

Kinh tế và quản lý an ninh nguồn nước lưu vực sông

VNĐ80,000

Tác giả:

Nguyễn Trúc Lê – Nguyễn An Thịnh

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

214

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Kế toán doanh thu theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS 15) tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông thuộc VNPT

VNĐ58,000

Tác giả:

 TS. Vũ Thị Quỳnh Chi – TS. Nguyễn Phương Thảo (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

248

Khổ sách:

 14,5×20,5 cm

 

 

 

New

Quản lý an ninh kinh tế

VNĐ99,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê – TS. Nguyễn Trung Kiên (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

200

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Quản lý tài chính tại các trường Đại học trực thuộc Bộ công thương trong điều kiện tự chủ

VNĐ80,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Mai Lan – TS. Nguyễn Thị Hương (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

200

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Khu kinh tế qua biên giới điều kiện hình thành và phát triển

VNĐ120,000

Tác giả:

Nguyễn Anh Thu (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

356

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế

VNĐ68,000

Tác giả:

Hoàng Khắc Lịch

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

284

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New

Nợ xấu và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của ngân hàng thương mại cho vay ở Việt Nam

Tác giả:

PGS.TS Lê Thị Thu Thủy

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

348

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Giáo trình phân tích tài chính

VNĐ195,000

Tác giả:

Trần Thị Thanh Tú (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

474

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Giáo trình các công cụ phái sinh

VNĐ190,000

Tác giả:

Lê Trung Thành (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

424

Khổ sách:

16×24 cm