Hiển thị 1–12 trong 89 kết quả

Hết hàng

Giáo trình tổng quan về quản lý công

VNĐ165,000

Tác giả:

TS. Trần Văn Trung

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

454

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Chính sách phát triển, tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu: Lý luận và thực tiễn (Nghiên cứu tại tỉnh Đắk Nông)

VNĐ140,000

Tác giả:

TS. Trần Thị Hoàng Mai (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

224

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Quản trị nguồn nhân lực: Lý luận và tình huống thực tiễn

VNĐ199,000

Tác giả:

PGS.TS. Lưu Minh Ngọc – TS. Tạ Huy Hùng (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

404

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Thanh toán quốc tế

VNĐ199,000

Tác giả:

PGS. TS. Hà Văn Hội

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

480

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

FDI toàn cầu và định hướng thu hút FDI của Việt Nam trong bối cảnh mới

VNĐ180,000

Tác giả:

PGS. TS. Hà Văn Hội – TS. Vũ Thanh Hương

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

404

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Kinh tế và tài chính đô thị

VNĐ150,000

Tác giả:

PGS. TS. Đinh Tuấn Hải

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

520

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Thống kê ứng dụng trong môi trường

VNĐ144,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hải (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

320

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Thuận lợi hoá thương mại và đầu tư trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

VNĐ200,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu – TS. Vũ Thanh Hương (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

280

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới

VNĐ200,000

Tác giả:

PGS.TS. Hà Văn Hội – PGS.TS. Diệp Thanh Tùng – TS. Vũ Thanh Hương (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

464

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Tài chính quốc tế

VNĐ150,000

Tác giả:

TS. Đào Hoàng Tuấn

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

440

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Vấn đề dân số và phát triển bền vững

VNĐ150,000

Tác giả:

Vũ Thị Thuỳ Dung – Lê Minh Chiến – Đào Thị Hiếu (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

496

Khổ sách:

16×24 cm

Phát triển năng lực sản xuất của các doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

VNĐ120,000

Tác giả:

Nguyễn Thế Anh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

208

Khổ sách:

16×24 cm