Hiển thị 1–12 trong 74 kết quả

International Trade and Investment Towards Green and Digital Transformation

VNĐ300,000

Tác giả:

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

496

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2021: Định vị lại Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu

VNĐ198,000

Tác giả:

PGS. TS. Nguyễn Trúc Lê – PGS. TS. Nguyễn Anh Thu – TS. Nguyễn Quốc Việt (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

296

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Nghiên cứu về Quản trị Kinh doanh: Lý luận cơ bản và các tình huống thực tiễn

VNĐ199,000

Tác giả:

Nguyễn Thu Hà (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

220

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Giáo trình Kinh tế phát triển

VNĐ125,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Hải Đăng – TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

268

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển logistics trong ngành hải sản Việt Nam

VNĐ128,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Thế Kiên – ThS. Đào Hồng Vân (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

356

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái

VNĐ890,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh – TS. Phạm Thu Thuỷ (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

1068

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Bài tập Nguyên lý thống kê kinh tế

VNĐ109,000

Tác giả:

TS. Vũ Văn Hưởng – PGS.TS. Lưu Quốc Đạt (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

196

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Thuế: Thông lệ thế giới và chế độ hiện hành tại Việt Nam

VNĐ180,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

362

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Văn hoá doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh

VNĐ119,000

Tác giả:

PGS.TS. Hoàng Văn Hải – TS. Đặng Thị Hương (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

296

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam

VNĐ165,000

Tác giả:

TS. Bùi Thị Quyên – PGS.TS. Lưu Quốc Đạt

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Đại cương quảng cáo học

VNĐ89,000

Tác giả:

TS. Phạm Chiến Thắng

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

236

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
20

Giải mã GDP Trung Quốc

VNĐ218,000 VNĐ175,000

Tác giả:

Tống Húc Quang

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16×24 cm