Hiển thị 1–12 trong 125 kết quả

Quản lí đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận năng lực ở các trường đại học sư phạm

VNĐ120,000

Tác giả:

Chế Thị Hải Linh (Chủ biên) – Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Hương – Trần Thị Thơm – Bùi Thị Lự

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

198

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Giáo trình xây dựng và phát triển chương trình giáo dục thể chất trường học

VNĐ190,000

Tác giả:

PGS.TS. Lê Trường Sơn Chấn Hải (Chủ biên) – TS. Vũ Tuấn Anh – TS. Nguyễn Thị Hà – ThS.Nguyễn Xuân Đoàn – ThS. Vũ Mạnh Trường

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

166

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Công bố khoa học giáo dục từ góc độ xuất bản

VNĐ99,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Trần Trung – Phạm Văn Thuần (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

320

Khổ sách:

17×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Quản trị sự kiện

VNĐ100,000

Tác giả:

TS. GVC. Phùng Thị Quỳnh Trang (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

258

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Nâng cao năng lực, phẩm chất người thầy, người giáo viên chủ nhiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

VNĐ275,000

Tác giả:

PGS.TS. Đặng Quốc Bảo – PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

400

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Hiệu trưởng Lãnh đạo – Quản lý – Quản trị nhà trường hiệu quả

VNĐ295,000

Tác giả:

PGS.TS. Đặng Quốc Bảo – PGS.TS. Phạm Minh Giản

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Giáo trình Tiếng Việt Tập 1 (Dùng cho đào tạo giáo viên ngành Giáo dục tiểu học)

VNĐ80,000

Tác giả:

Vũ Tiến Dũng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

232

Khổ sách:

16×24 cm

Truyền thông đại chúng – Phát triển con người dựa trên quyền con người

VNĐ115,000

Tác giả:

PGS. TS. Đặng Thị Thu Hương (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

392

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Sổ tay khái niệm từ khoá trong công nghệ giáo dục (Anh – Việt, Việt – Anh)

VNĐ100,000

Tác giả:

Lâm Quang Đông (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

324

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trường đại học sư phạm

VNĐ96,000

Tác giả:

Nguyễn Thu Huyển

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

216

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Bạo lực học đường từ góc nhìn của người trong cuộc – Một số vấn đề thực tiễn và lý luận

VNĐ64,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Như Trang

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

248

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường tiểu học

VNĐ268,000

Tác giả:

PGS. TS. Phạm Mạnh Hà – TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ – ThS. Nguyễn Thị Hoài An (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng