Hiển thị 1–12 trong 101 kết quả

Giáo trình Quản trị dự án thông tin – thư viện

VNĐ105,000

Tác giả:

Đỗ Văn Hùng

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

354

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Công tác Thông tin – Thư viện: Những bài viết chọn lọc

VNĐ65,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Hành

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

254

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Giáo trình Marketing văn hoá nghệ thuật

VNĐ45,000

Tác giả:

PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Thanh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

172

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Tác động của chương trình giáo dục sức khoẻ tâm thần đến nhận thức của giáo viên và học sinh

VNĐ120,000

Tác giả:

Bùi Thị Thanh Diệu – Lê Quang Sơn – Trần Thành Nam

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

244

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình Tham vấn trẻ em

VNĐ92,000

Tác giả:

Phạm Ngọc Linh – Lê Thị Thanh Thuỷ

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

196

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Quản trị đại học trong quá trình chuyển đổi

VNĐ98,000

Tác giả:

Nguyễn Quý Thanh – Lê Ngọc Hùng (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

280

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đào tạo nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học tại Khoa Du lịch và Việt Nam học, trường Đại học Nguyễn Tất Thành

VNĐ180,000

Tác giả:

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

424

Khổ sách:

19×27 cm

Hết hàng

Can thiệp rối loạn phát triển dựa trên bằng chứng khoa học

VNĐ280,000

Tác giả:

Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

526

Khổ sách:

19×27 cm

 

 

 

Hết hàng

Thực hành dân chủ trong giáo dục ở các trường đại học Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

VNĐ90,000

Tác giả:

Ngô Thị Huyền Trang – Trần Thị Thanh Thuỷ – Cao Thành Tuân – Nguyễn Thị Thanh Hà – Hồng Thế Vinh – Nguyễn Thị Hoài Thanh – Nguyễn Thị Xuyên – Nguyễn Thị Như Nguyệt

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

272

Khổ sách:

14,5×20,5 cm

 

 

 

Hết hàng

Thiết kế hoạt động dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học cơ sở theo định hướng phát triển năng lực

VNĐ135,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Thanh Hương – Lê Hải Anh – Lã Phương Thuý – Nguyễn Đức Khuông – Ngô Văn Khanh

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

264

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên đại học ở Việt Nam

VNĐ90,000

Tác giả:

TS. Trương Đại Lượng

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

294

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình lý luận về quản trị văn phòng

VNĐ125,000

Tác giả:

PGS.TS. Vũ Thị Phụng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

458

Khổ sách:

16×24 cm