Hiển thị 1–12 trong 57 kết quả

Hết hàng

Cơ học lượng tử: Từ nguyên lí đến nguyên tử

VNĐ210,000

Tác giả:

Nguyễn Hoàng Hải

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

528

Khổ sách:

19×27 cm

Hết hàng
Hết hàng

Ngôn ngữ lập trình Python

VNĐ68,000

Tác giả:

PGS.TS. Phan Duy Hùng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

104

Khổ sách:

17×24 cm

Hết hàng

Màng tách chất và ứng dụng

VNĐ156,000

Tác giả:

Trần Thị Dung (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

382

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Python lập trình thuật toán

VNĐ95,000

Tác giả:

Bùi Việt Hà

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

180

Khổ sách:

19×27 cm

Hết hàng

International Symposium Hanoi Geoengineering 2022: Innovative Geosciences, Circular Economy and Sustainability

VNĐ224,000

Tác giả:

Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

566

Khổ sách:

19×27 cm

Hết hàng

Ngôn ngữ lập trình R

VNĐ68,000

Tác giả:

TS. Phan Duy Hùng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

122

Khổ sách:

17×24 cm

Hết hàng

Stability and Robust Stability of Implicit Linear Dynamical Systems

VNĐ128,000

Tác giả:

Vũ Hoàng Linh – Nguyễn Hữu Dư

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

336

Khổ sách:

17×24 cm

Hết hàng

Giáo trình Quản lý dự án phần mềm

VNĐ120,000

Tác giả:

Phạm Ngọc Hùng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

378

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Định vị các phương tiện chuyển động sử dụng khối đo quán tính và máy thu GPS

VNĐ110,000

Tác giả:

Trần Đức Tân (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

162

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình Cơ sở dữ liệu

VNĐ43,000

Tác giả:

TS. Phan Thành Đức (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

148

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giáo trình Lập trình căn bản trên ngôn ngữ lập trình C

VNĐ90,000

Tác giả:

Phan Thành Đức (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

180

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Công nghệ thi công kết cấu nhịp cầu dầm bản rỗng liên tục – phương pháp đúc phân đoạn trên đà giáo cố định – Công trình nút giao gói EX1A

VNĐ80,000

Tác giả:

Nguyễn Tiến Hưng – Nguyễn Hữu Giang

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

100

Khổ sách:

A4

 

 

 

Hết hàng