Hiển thị 1–12 trong 20 kết quả

Giáo trình lý luận và phương pháp giáo dục thể chất

VNĐ250,000

Tác giả:

PGS.TS. Lê Trường Sơn Chấn Hải (Chủ biên) – TS. Vũ Tuấn Anh – TS. Nguyễn Thị Hà – TS. Nguyễn Thành Trung – ThS. Nguyễn Xuân Đoàn – ThS. Dương Văn Vĩ – ThS. Nguyễn Thu Thủy

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

356

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí đánh giá năng lực dạy học cờ vua

VNĐ80,000

Tác giả:

TS. Hà Minh Dịu (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

128

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy cờ vua

VNĐ80,000

Tác giả:

TS. Hà Minh Dịu (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

150

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New

Giáo Trình Võ Thuật Tự Vệ

VNĐ70,000

Tác giả:

Ths.Võ Ngọc Giao (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

233

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New
Hết hàng

Giáo trình giáo dục thể hình

VNĐ60,000

Tác giả:

ThS. Đặng Viết Giỏi

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

212

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Giáo trình bóng chuyền hơi

VNĐ45,000

Tác giả:

TS. GVC Nguyễn Việt Hòa (chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

210

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Giáo trình đá cầu

VNĐ50,000

Tác giả:

Th.S Trịnh Kiên

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

228

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Giáo trình khiêu vũ thể thao

VNĐ49,000

Tác giả:

Nguyễn Kim Quỳnh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

243

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Ứng dụng các chỉ số tâm lý và chuyên môn trong đánh giá trình độ tập luyện cờ vua của sinh viên sư phạm ngành giáo dục thể chất

VNĐ58,000

Tác giả:

Hà Minh Dụ (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

194

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Nghiên cứu kỹ thuật bóng đá cơ bản

VNĐ65,000

Tác giả:

 Th.S Trần Huy Thảo – Th.S Ngô Quang Trung

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

160

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

 

Giáo trình Quần vợt

VNĐ72,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Sơn, Đặng Viết Giỏi (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

240

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng

Giáo trình Điền kinh

VNĐ85,000

Tác giả:

Nguyễn Anh Tuấn (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

288

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng