Xem tất cả 12 kết quả

Quản lý báo chí và quản trị truyền thông trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội

VNĐ115,000

Tác giả:

PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

234

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New

Báo chí truyền thông những vấn đề trọng yếu tập 2

VNĐ168,000

Tác giả:

Viện đào tạo báo chí và truyền thông

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

296

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New
Hết hàng

Báo chí trí tuệ từ 5W đến 5I một số vấn đề lí luận và thực tiễn

VNĐ80,000

Tác giả:

TS. Nguyễn Tri Thức

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

245

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Pháp luật và đạo đức báo chí

VNĐ120,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

188

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Pháp luật và đạo đức báo chí

VNĐ120,000

Tác giả:

PGS. TS. Nguyễn Thị Trường Giang

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

186

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Báo chí điều tra về buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã

VNĐ160,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

346

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Phòng, chống tham nhũng từ góc nhìn báo chí

VNĐ68,000

Tác giả:

 TS. Cao Thị Dung

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

185

Khổ sách:

14.5×20.5 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Báo chí Truyền thông: Những vấn đề trọng yếu

VNĐ105,000

Tác giả:

Viện đạo tạo Báo chí và Truyền thông

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

336

Khổ sách:

16 x 24cm

Làm báo ở chiến trường chuyện những người trong cuộc

VNĐ68,000

Tác giả:

 Cao Kim

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

210

Khổ sách:

 13×20 cm

 

 

 

Hết hàng

Báo chí truyền thông những điểm nhìn từ thực tiễn – Tập 3

VNĐ120,000

Tác giả:

PGS.TS Nguyễn Văn Dững

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

441

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam

VNĐ70,000

Tác giả:

Đinh Văn Hường

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

230

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

25 năm nghiên cứu và đào tạo báo chí truyền thông 1990 – 2015

VNĐ75,000

Tác giả:

Trường ĐH KHXH và NV – ĐHQGHN – Khoa Báo chí và Truyền thông

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

550

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng