Hiển thị 1–12 trong 640 kết quả

Sắp xuất bản

Cơ sở di truyền học phân tử và tế bào

VNĐ165,000

Tác giả:

Đinh Đoàn Long (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên đại học ở Việt Nam

VNĐ90,000

Tác giả:

TS. Trương Đại Lượng

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

294

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Giải tích phép tính vi phân và tích phân hàm nhiều biến

VNĐ116,000

Tác giả:

Thái Thuần Quang

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

368

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Hệ thông tin địa lý (GIS) ứng dụng trong khoa học xã hội và nhân văn

VNĐ89,000

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh – TS. Nguyễn Văn Hồng

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

262

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Giáo trình lý luận về quản trị văn phòng

VNĐ125,000

Tác giả:

PGS.TS. Vũ Thị Phụng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

458

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Giáo trình giải phẫu răng (Dành cho sinh viên răng hàm mặt)

VNĐ60,000

Tác giả:

Đào Thị Dung (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

202

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình phiên dịch Việt – Trung

VNĐ46,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Minh – Nguyễn Thị Hương Giang – Bùi Thị Hằng Nga

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

109

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Sự chuyển đổi nghề nghiệp của lao động trong gia đình ở nước ta

VNĐ68,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Phương Mai

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

197

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Định vị các phương tiện chuyển động sử dụng khối đo quán tính và máy thu GPS

VNĐ110,000

Tác giả:

Trần Đức Tân (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

162

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Khung năng lực và quản lý công chức theo năng lực

VNĐ200,000

Tác giả:

TS. Phạm Đức Toàn – TS. Đào Thị Thanh Thủy

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

259

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Giáo trình Chính trị học

VNĐ118,000

Tác giả:

Nguyễn Đăng Dung – Đỗ Đức Minh (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

392

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Quản lý báo chí và quản trị truyền thông trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội

VNĐ115,000

Tác giả:

PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương

Năm xuất bản:

2021

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

234

Khổ sách:

16×24 cm