Hiển thị 1–12 trong 797 kết quả

International Trade and Investment Towards Green and Digital Transformation

VNĐ300,000

Tác giả:

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

496

Khổ sách:

16×24 cm

Màng tách chất và ứng dụng

VNĐ156,000

Tác giả:

Trần Thị Dung (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

382

Khổ sách:

16×24 cm

Giáo trình Quản trị dự án thông tin – thư viện

VNĐ105,000

Tác giả:

Đỗ Văn Hùng

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

354

Khổ sách:

16×24 cm

Hệ thực vật Việt Nam (Flora of Vietnam): Họ Hoàng liên gai – Berberidaceae Juss.

VNĐ140,000

Tác giả:

Nguyễn Trung Thành – Ngô Đức Phương

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

270

Khổ sách:

16×24 cm

Giải quyết tranh chấp biển Đông từ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế

VNĐ98,000

Tác giả:

TS. Đào Thị Thu Hường

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

284

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Tâm lý hành vi của nhà đầu tư: Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam

VNĐ149,000

Tác giả:

Trần Thị Vân Anh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

298

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng
Hết hàng

Công tác Thông tin – Thư viện: Những bài viết chọn lọc

VNĐ65,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Hành

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

254

Khổ sách:

16×24 cm

Hết hàng

Hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp trong thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân – Tập 2

VNĐ90,000

Tác giả:

Mai Linh – Nguyễn Thị Kim Hoa – Nguyễn Trung Hải (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

202

Khổ sách:

16×24 cm

Hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp trong thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân – Tập 1

VNĐ100,000

Tác giả:

Nguyễn Hồi Loan – Mai Linh – Nguyễn Trung Hải (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

252

Khổ sách:

16×24 cm

International Symposium Hanoi Geoengineering 2022: Innovative Geosciences, Circular Economy and Sustainability

VNĐ224,000

Tác giả:

Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

566

Khổ sách:

19×27 cm

Sedimentary Geology of Vietnam

VNĐ212,000

Tác giả:

Trần Nghi

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

544

Khổ sách:

19×27 cm

Hết hàng

Ngôn ngữ lập trình R

VNĐ68,000

Tác giả:

TS. Phan Duy Hùng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

122

Khổ sách:

17×24 cm

Hết hàng