Hiển thị 1–12 trong 866 kết quả

Hết hàng

Dao động thông số

VNĐ60,000

Tác giả:

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Thủy (Chủ biên) – ThS. Lương Thị Minh Thúy – TS. Phạm Văn Thành – TS. Đỗ Trung Kiên – PGS.TS. Vũ Anh Phi

Năm xuất bản:

2023

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

204

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Plane algebraic curves and functional equations (Monographs)

VNĐ230,000

Tác giả:

Prof. D. Sc. Ta Thi Hoai An

Năm xuất bản:

2023

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

300

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Quản lí đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận năng lực ở các trường đại học sư phạm

VNĐ120,000

Tác giả:

Chế Thị Hải Linh (Chủ biên) – Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Hương – Trần Thị Thơm – Bùi Thị Lự

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

198

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Giáo trình xây dựng và phát triển chương trình giáo dục thể chất trường học

VNĐ190,000

Tác giả:

PGS.TS. Lê Trường Sơn Chấn Hải (Chủ biên) – TS. Vũ Tuấn Anh – TS. Nguyễn Thị Hà – ThS.Nguyễn Xuân Đoàn – ThS. Vũ Mạnh Trường

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

166

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Chính phủ trong nhà nước pháp quyền

VNĐ180,000

Tác giả:

Nguyễn Đăng Dung (Chủ biên) – Hạ Nhất Duy – Nguyễn Đăng Duy – Nguyễn Thùy Dương – Lưu Bình Dương – Đinh Văn Liêm – Trần Quyết Thắng

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

416

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Giáo trình tổng quan về quản lý công

VNĐ165,000

Tác giả:

TS. Trần Văn Trung

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

454

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Quản lý Nhà nước về Thanh niên và công tác Thanh niên (Sách chuyên khảo)

VNĐ155,000

Tác giả:

TS. Trần Văn Trung

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

380

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Giáo trình lý luận và phương pháp giáo dục thể chất

VNĐ250,000

Tác giả:

PGS.TS. Lê Trường Sơn Chấn Hải (Chủ biên) – TS. Vũ Tuấn Anh – TS. Nguyễn Thị Hà – TS. Nguyễn Thành Trung – ThS. Nguyễn Xuân Đoàn – ThS. Dương Văn Vĩ – ThS. Nguyễn Thu Thủy

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

356

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Cảnh quan Việt Nam trong Văn học và điện ảnh – những tiếp cận xuyên văn hóa (Vietnamese Landscapes In Literature And Cinema: Transcultural Aparoaches)

VNĐ190,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Thu Thủy – Hoàng Cẩm Giang (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2023

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

622

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Hồi sức đột quỵ não

VNĐ250,000

Tác giả:

PGS.TS. Đào Xuân Cơ – PGS.TS. Mai Duy Tôn (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

286

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

17

Cơ sở di truyền học phân tử và tế bào

VNĐ198,000 VNĐ165,000

Tác giả:

Đinh Đoàn Long (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

616

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng

Công bố khoa học giáo dục từ góc độ xuất bản

VNĐ99,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Trần Trung – Phạm Văn Thuần (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2022

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

320

Khổ sách:

17×24 cm

Hết hàng