Xem tất cả 3 kết quả

GT Biên dịch tiếng Đức và tiếng Việt

VNĐ46,000

Tác giả:

Lê Hoài Ân

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

150

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Giáo trình Phiên dịch tiếng Đức và tiếng Việt

VNĐ46,000

Tác giả:

Lê Thị Bích Thuỷ

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

150

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Đặc điểm loại hình học của phương vị từ trong tiếng Hán hiện đại

VNĐ56,000

Tác giả:

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

188

Khổ sách:

16 x 24cm