Tác giả:

PGS. TS. Dương Xuân Sơn (chủ biên)

Năm xuất bản:

2013

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

279

Khổ sách:

16 x 24 cm

Giá bán: 76,000 vnđ

Bản đọc thử

Mua hàng

Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống chính trị - xã hội; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời là diễn đàn của nhân dân. Báo chí Việt Nam mang sứ mệnh trọng đại đó nhằm thực hiện lí tưởng xã hội chủ nghĩa của toàn Đảng, toàn dân. Trong tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình chính trị thế giới phức tạp, các thế lực thù địch thương xuyên chống phá cách mạng Việt Nam, vị trí và vai trò của báo chí càng có tầm quan trọng đặc biệt.

 

Công cuộc phát triển mới đang đặt ra cho báo chí những nhiệm vụ chính trị cấp bách và nặng nề. Bên cạnh những thuận lợi, đất nước đang đứng trước những thời cơ, thách thức to lớn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải có sự đồng tâm, nhất trí cao, quyết tâm nỗ lực lớn, có niềm tin vững chắc và có ý chí, nghị lực phi thường. Trong tình hình ấy, báo chí phải làm gì? Hoạt động như thế nào để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển, đó là những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách đặt ra, cần phải nghiên cứu, tìm lời giải đáp.

 

Những quan điểm khác nhau về báo chí và hoạt động của đội ngũ làm báo trong điều kiện đổi mới hiện nay đã động chạm đến hàng loạt vấn đề như: Chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, lao động sáng tạo, tự do của đội ngũ nhà báo; sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước... Do vậy, việc nghiên cứu "Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Tiếp cận dưới góc độ báo chí học và khoa học chính trị" có ý nghĩa khoa học rất lớn góp phần xây dựng và phát triển báo chí Việt Nam trong công cuộc đổi mới định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Trong quá trình nghiên cứu, công trình "Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Tiếp cận dưới góc độ báo chí học và khoa học chính trị" đã nhận được sự đóng góp của đông đảo các cá nhân, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực chính trị, báo chí, các chuyên gia, cộng tác viên trong và ngoài trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Các tác giả đã cố gắng làm việc với một tình thần trách nhiệm cao, cầu thị và một thái độ khoa học thực sự. Các vấn đề nghiên cứu cũng đã được chỉnh sửa, bổ sung qua một số lần tọa đàm, trao đổi với các chuyên gia, các nhà báo, nhà khoa học có trách nhiệm và uy tín. Công trình cũng đã nhận được sự phối hợp, cộng tác nhiệt tình vô cùng quý báu của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí trong nước, Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, các thầy cô, bạn bè đồng nghiệp tại khoa Báo chí và Truyền thông (trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN). 

 

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1 – Báo in Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong thời kỳ đổi mới.
Phần 2 – Nghiên cứu hoạt động của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới dưới góc độ báo chí học và khoa học chính trị.
Phần 3 – Quá trình vận động của báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

ĐỐI TÁC