Tác giả:

Phan Hữu Dật

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

500

Khổ sách:

16 x 24cm

Cuốn sách tuyển chọn 37 công trình được xếp thành 6 vấn đề: Một số vấn đề về Dân tộc học Việt Nam; Một số vấn đề về xã hội nguyên thủy; Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Văn hóa và phát triển; Quá trình phát triển tộc người và mối quan hệ giữa các dân tộc; Việt Nam và Đông Nam Á. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cốt lõi cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập về  vấn đề Dân tộc học và Nhân học ở Việt Nam.

Close Hiện tại chưa có bản đọc thử! Vui lòng quay lại sau

ĐỐI TÁC