Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống chính trị - xã hội; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời là diễn đàn của nhân dân. Báo chí Việt Nam mang sứ mệnh trọng đại đó nhằm thực hiện lí tưởng xã hội chủ nghĩa của toàn Đảng, toàn dân.

Tác giả:

PGS. TS. Dương Xuân Sơn (chủ biên)

Năm xuất bản:

2013

Số trang:

279

Khổ sách:

16 x 24 cm

Giá bìa:

76000

Mua hàng Chi tiết
Tổ chức và hoạt động của tòa soạn

Giá bìa: 64.000 VNĐ

Giáo trình này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tòa soạn báo, cơ cấu tổ chức, bộ máy tòa soạn, đặc điểm lao động báo chí ở tòa soạn, công tác phóng viên, công tác kế hoạch, công tác bạn đọc, quy trình thực hiện các sản phẩm báo chí, phương tiện làm việc và nguồn tin của phóng viên, công tác phát hành, người phát ngôn báo chí...

Mua hàng Chi tiết

ĐỐI TÁC