Nghiên cứu, Đào tạo Việt Nam học và Tiếng Việt – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Kỷ yếu Hội thảo cố gắng giới thiệu những tiếp cận mới về nghiên cứu Việt Nam học, có thể ứng dụng vào việc giảng dạy và biên soạn tài liệu giáo trình và cũng gợi mở những hướng nghiên cứu mới về Việt Nam học trong tương lai. 

Tác giả:

Nhiều tác giả

Năm xuất bản:

2013

Số trang:

535

Khổ sách:

16 x 24 cm

Giá bìa:

120000

Mua hàng Chi tiết

ĐỐI TÁC