Bài tập các phương pháp Vật lý ứng dụng trong hóa học

 

Tác giả:

Nguyễn Đình Triệu

Năm xuất bản:

2015

Số trang:

Đang cập nhật

Khổ sách:

19 x 27cm

Giá bìa:

Mua hàng Chi tiết
Công nghệ bề mặt kim loại

Giá bìa: 64.000 VNĐ

Quyển sách này là tài liệu đầu tiên đề cập một cách đầy đủ các vấn đề liên quan đến công nghệ bề mặt. Công nghệ bề mặt là lĩnh vực khoa học và công nghệ mới. Mặc dù, những chủ đề trong lĩnh vực này đã được biết và được dùng ở nhiều lĩnh vực khác nhưng chỉ những năm gần đây công nghệ bề mặt mới được thừa nhận như là một lĩnh vực khoa học ứng dụng riêng.

Mua hàng Chi tiết
Bài tập Laser

Giá bìa: 64.000 VNĐ

 

Mua hàng Chi tiết

ĐỐI TÁC