Giáo trình luật Hiến pháp Việt Nam

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam đã mạnh dạn cải tổ và đổi mới về mặt nội dung để tiếp cận những vấn đề sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 năm 2001 và đặc biệt tiếp thu, cập nhật những tri thức khoa học Luật Hiến pháp hiện đại trong xu thế xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập, toàn cầu hóa. Những kết quả đó đã mang lại nhiều lợi ích trong công tác giảng dạy, nghiên cứu của Khoa Luật cũng như các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có liên quan.

Tác giả:

GS. TS. Nguyễn Đăng Dung - TS. Đặng Minh Tuấn (đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2014

Số trang:

786

Khổ sách:

16 x 24 cm

Giá bìa:

360000

Mua hàng Chi tiết
Giáo trình luật hành chính Việt Nam

Giá bìa: 64.000 VNĐ

Giáo trình này là kết quả của cả quá trình nghiên cứu và giảng dạy môn học Luật hành chính của tác giả tại các Khoa Luật, Trường Đại học Luật ở Việt Nam. Căn cứ yêu cầu và mục tiêu đào tạo cử nhân luật, đào tạo sau đại học ngành luật, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, v.v.,

Mua hàng Chi tiết
Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Giá bìa: 64.000 VNĐ

Nhận thức sâu sắc về tác hại của tham nhũng, từ trước đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua nhiều nghị quyết, trong đó xác định những chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn này.

Mua hàng Chi tiết
Giáo trình tư pháp quốc tế

Giá bìa: 64.000 VNĐ

Cuốn giáo trình này nhằm trang bị các kiến thức cơ bản, hiện đại, mở rộng và chuyên sâu, có tính lý luận và thực tiễn... về một lĩnh vực hết sức rộng và phức tạp là Tư pháp quốc tế; góp phần phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như các cơ sở đào tạo và nghiên cứu luật học ở nước ta.  

Mua hàng Chi tiết

ĐỐI TÁC