Xem tất cả 3 kết quả

Sắp xuất bản

Khuyến Tu

38,000
  • USD: 38,000$

Tác giả:

 Thích Nữ Viên Giác

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

173

Khổ sách:

13×19 cm

 

 

 

 

 

New

Phật Học Và Ứng Dụng Tập 1

90,000
  • USD: 90,000$

Tác giả:

Thích Nữ Viên Giác

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

337

Khổ sách:

14,5×20,5 cm

 

 

 

 

 

 

New

Phật Học Và Ứng Dụng Tập 2

90,000
  • USD: 90,000$

Tác giả:

Thích Nữ Viên Giác

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

385

Khổ sách:

14,5×20,5 cm