Xem tất cả 6 kết quả

Các Chương Trình Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm 2018 Quyển 1

  • USD: 0$

Tác giả:

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

409

Khổ sách:

19 x 27 cm

 

 

 

 

Browse Wishlist

Các Chương Trình Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm 2018 Quyển 2

  • USD: 0$

Tác giả:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

410

Khổ sách:

19 x 27 cm

 

 

 

 

Browse Wishlist

Các Chương Trình Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm 2018 Quyển 4

  • USD: 0$

Tác giả:

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

632

Khổ sách:

19 x 27 cm

 

 

 

 

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế Nghiên Cứu, Giảng Dạy Tiếng Việt Và Việt Nam Học Trong Trường Đại Học

295,000
  • USD: 295,000$

Tác giả:

Khoa Việt Nam Học Và Tiếng Việt – Trường ĐHKHXH&NV ĐHQGHN

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

813

Khổ sách:

19×27 cm

 

 

 

 

New

Phát Triển Doanh Nghiệp Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học Từ Kinh Nghiệm Quốc Tế Đến Thực Tiễn Việt Nam

150,000
  • USD: 150,000$

Tác giả:

TS. Đinh Văn Toàn

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

352

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Thuyết Tính Thiện Trong Giáo Dục Lòng Nhân Ái Cho Học Sinh THPT

45,000
  • USD: 45,000$

Tác giả:

PGS.TS. Trương Thị Bích (Chủ biên) – PGS.TS. Đào Thị Oanh – PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương – PGS.TS. Nguyễn Thị Thế Bình – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

150

Khổ sách:

16×24 cm