Xem tất cả 7 kết quả

New

BÀI TẬP HÓA LÍ TẬP I CƠ SỞ HÓA HỌC LƯỢNG TỬ

180,000
  • USD: 180,000$

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên) Nguyễn Xuân Hoàn – Nguyễn Minh Ngọc

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

436

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New

BÀI TẬP HÓA LÍ TẬP II CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC HÓA HỌC

180,000
  • USD: 180,000$

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên) Nguyễn Xuân Hoàn – Nguyễn Minh Ngọc

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Địa Chất Đồng Vị Bền

100,000
  • USD: 100,000$

Tác giả:

Nguyễn Tài Tuệ

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

344

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

Hết hàng
Hết hàng

Hoá học lượng tử cơ sở Hoá lí I

200,000
  • USD: 200,000$

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

740

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng
New

Hóa học Polyme

75,000
  • USD: 75,000$

Tác giả:

 Nguyễn Minh Ngọc – Phạm Quang Trung

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

251

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng

Hoá lượng tử Hoá lí I

162,000
  • USD: 162,000$

Tác giả:

Phạm Văn Nhiêu

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng

Xúc tác mao quản trong các quá trình hoá dầu

120,000
  • USD: 120,000$

Tác giả:

Trần Thị Như Mai

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16 x 24cm