Xem tất cả 8 kết quả

New

Hóa học Polyme

VNĐ75,000

Tác giả:

 Nguyễn Minh Ngọc – Phạm Quang Trung

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

251

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

BÀI TẬP HÓA LÍ TẬP II CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC HÓA HỌC

VNĐ180,000

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên) Nguyễn Xuân Hoàn – Nguyễn Minh Ngọc

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

BÀI TẬP HÓA LÍ TẬP I CƠ SỞ HÓA HỌC LƯỢNG TỬ

VNĐ180,000

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên) Nguyễn Xuân Hoàn – Nguyễn Minh Ngọc

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

436

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Xúc tác mao quản trong các quá trình hoá dầu

VNĐ120,000

Tác giả:

Trần Thị Như Mai

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng

Hoá học lượng tử cơ sở Hoá lí I

VNĐ200,000

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

740

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng
Hết hàng

Hoá lượng tử Hoá lí I

VNĐ162,000

Tác giả:

Phạm Văn Nhiêu

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng
Hết hàng

Địa Chất Đồng Vị Bền

VNĐ100,000

Tác giả:

Nguyễn Tài Tuệ

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

344

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

Hết hàng

Các kỹ thuật hiển vi điện tử và vi phân tích từ cơ bản đến ứng dụng trong vật lý, vật liệu, hóa học, y – sinh học

VNĐ78,000

Tác giả:

TS. Ngô Đức Thế

Năm xuất bản:

2017

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

230

Khổ sách:

16×24 cm