Xem tất cả 8 kết quả

Các Chương Trình Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm 2018 Quyển 1

  • USD: 0$

Tác giả:

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

409

Khổ sách:

19 x 27 cm

 

 

 

 

Các Chương Trình Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm 2018 Quyển 2

  • USD: 0$

Tác giả:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

410

Khổ sách:

19 x 27 cm

 

 

 

 

Các Chương Trình Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm 2018 Quyển 4

  • USD: 0$

Tác giả:

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

632

Khổ sách:

19 x 27 cm

 

 

 

 

Giáo Trình Cờ Vua

78,000
  • USD: 78,000$

Tác giả:

Nguyễn Thị Huyền (chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

256

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

Hết hàng

Lượng Giác & Ứng Dụng

140,000
  • USD: 140,000$

Tác giả:

Nguyễn Văn Mậu (CB), Phạm Thị Bích Ngọc, Nguyễn Phương Thuỳ

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

490

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Thơ Văn Xướng Họa Giữa Các Sứ Thần Việt Nam &Triều Tiên

198,000
  • USD: 198,000$

Tác giả:

Trịnh Khắc Mạnh, Nguyễn Đức Toàn (sưu tầm và biên dịch)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

656

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Truyền Thông Quang Sợi

120,000
  • USD: 120,000$

Tác giả:

Nguyễn Quốc Tuấn, Bùi Trung Ninh

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

400

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

Vật Lý & Kĩ Thuật Nhiệt Độ Thấp

96,000
  • USD: 96,000$

Tác giả:

Nguyễn Huy Sinh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

320

Khổ sách:

16 x 24cm