Xem tất cả 4 kết quả

Sắp xuất bản

Giáo trình Lý luận và công nghệ dạy học

70,000
  • USD: 70,000$

Tác giả:

Tôn Quang Cường (chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phạm Kim Chung

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

232

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Sắp xuất bản

Những Vấn Đề Cơ Bản Trong Khoa Học Luật Hình Sự

  • USD: 0$

Tác giả:

GS.TSKH Lê Văn Cảm

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

744

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

Sắp xuất bản

Sản Xuất Sạch Hơn

  • USD: 0$

Tác giả:

Phạm Thị Thuý

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

216

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

Sắp xuất bản

Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế

  • USD: 0$

Tác giả:

GS.TS Nguyễn Văn Kim

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

506

Khổ sách:

16 x 24cm