Xem tất cả 6 kết quả

Báo chí Truyền thông: Những vấn đề trọng yếu

 105,000.00

Tác giả:

Viện đạo tạo Báo chí và Truyền thông

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

336

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng

Lượng giác và ứng dụng

 140,000.00
Hết hàng

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ Việt Nam tại thị trường EU

 28,000.00

Tác giả:

Trần Thế Tuân

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

192

Khổ sách:

14,5×20,5cm

Nghiên cứu chế độ công tác phù hợp cho doanh nghiệp khai thác than hầm mỏ tại Việt Nam

 88,000.00

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Khánh – Nguyễn Duy Lạc – Đặng Huy Thải – Nguyễn Văn Bưởi – Đào Anh Tuấn – NGuyễn Thị Bích Ngọc – Lê Đình Chiều – Phạm Kiên Trung – Lê Thị Thu Hường – Nguyễn Tiến Hưng – Phạm Thị Hồng Hạnh – Lê Văn Chiến

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

188

Khổ sách:

16 x 24cm 

Phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục Quốc phòng – An ninh

 50,000.00

Tác giả:

Trần Danh Lực

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

308

Khổ sách:

16 x 24cm

Truyền thông phát triển Truyền thông dân tộc

 115,000.00

Tác giả:

PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông  

Số trang:

356

Khổ sách:

16 x 24cm