Xem tất cả 12 kết quả

Biển với lục địa: Vai trò và mạng lưới giao lưu ở lưu vực các dòng sông miền Trung

 168,000.00

Tác giả:

Nguyễn Quang Ngọc – Nguyễn Văn Kim (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

CẤU TẠO CHẤT (Hóa đại cương I)

 190,000.00

Tác giả:

Phạm Văn Nhiêu

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

640

Khổ sách:

16 x 24cm

Cơ sở các Hệ thống thông tin

 211,000.00

Tác giả:

Hà Quang Huy

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

704

Khổ sách:

16 x 24cm

Cơ sở địa chất công trình

 80,000.00

Tác giả:

Đỗ Minh Đức – Phạm Văn Tỵ – Đỗ Minh Toàn

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

Cơ sở Nhiệt động lực học Hoá học Hoá Lí II

 180,000.00

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên) 

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

652

Khổ sách:

16 x 24cm

Giáo trình Các tổ chức quốc tế

 76,000.00

Tác giả:

PGS.TS. Bùi Hồng Hạnh

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

240

Khổ sách:

16 x 24cm

Giáo trình Luật tố tụng Hành chính

 112,000.00

Tác giả:

Nguyễn Văn Nam

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

280

Khổ sách:

16 x 24cm

Kinh tế tri thức và Sở hữu trí tuệ

 45,000.00

Tác giả:

TS. Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

174

Khổ sách:

16 x 24cm

Luật Tố tụng dân sự

 116,000.00

Tác giả:

TS.Nguyễn Trí Tuệ 

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

492

Khổ sách:

16 x 24cm

Phân tích thống kê và khai phá dữ liệu

 168,000.00

Tác giả:

Đỗ Trung Tuấn

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

352

Khổ sách:

16 x 24cm

Thơ văn xướng hoa giữa các sứ thần Việt Nam – Triều Tiên

 198,000.00

Tác giả:

Trịnh Khắc Mạnh – Nguyễn Đức Toàn (Sưu tập, giới thiệu và biên dịch)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

692

Khổ sách:

16 x 24cm 

Thực tập hoá môi trường

 58,000.00

Tác giả:

Đỗ Quang Trung (chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

188

Khổ sách:

16 x 24cm