Hiển thị 1–12 trong 20 kết quả

Báo chí Truyền thông: Những vấn đề trọng yếu

 105,000.00

Tác giả:

Viện đạo tạo Báo chí và Truyền thông

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

336

Khổ sách:

16 x 24cm

Biển với lục địa: Vai trò và mạng lưới giao lưu ở lưu vực các dòng sông miền Trung

 168,000.00

Tác giả:

Nguyễn Quang Ngọc – Nguyễn Văn Kim (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

CẤU TẠO CHẤT (Hóa đại cương I)

 190,000.00

Tác giả:

Phạm Văn Nhiêu

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

640

Khổ sách:

16 x 24cm

Cơ sở các Hệ thống thông tin

 211,000.00

Tác giả:

Hà Quang Huy

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

704

Khổ sách:

16 x 24cm

Cơ sở địa chất công trình

 80,000.00

Tác giả:

Đỗ Minh Đức – Phạm Văn Tỵ – Đỗ Minh Toàn

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

Cơ sở Nhiệt động lực học Hoá học Hoá Lí II

 180,000.00

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên) 

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

652

Khổ sách:

16 x 24cm

Giáo trình Các tổ chức quốc tế

 76,000.00

Tác giả:

PGS.TS. Bùi Hồng Hạnh

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

240

Khổ sách:

16 x 24cm

Giáo trình Công nghệ dược phẩm

 90,000.00

Tác giả:

Nguyễn Thanh Hải

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

348

Khổ sách:

16 x 24cm

Giáo trình Luật tố tụng Hành chính

 112,000.00

Tác giả:

Nguyễn Văn Nam

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

280

Khổ sách:

16 x 24cm

Kinh tế tri thức và Sở hữu trí tuệ

 45,000.00

Tác giả:

TS. Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

174

Khổ sách:

16 x 24cm

Luật Tố tụng dân sự

 116,000.00

Tác giả:

TS.Nguyễn Trí Tuệ 

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

492

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng

Lượng giác và ứng dụng

 140,000.00
Hết hàng