Xem tất cả 10 kết quả

Đặc điểm loại hình học của phương vị từ trong tiếng Hán hiện đại

 56,000.00

Tác giả:

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

188

Khổ sách:

16 x 24cm

English Information Structe: Theory and Practice

 145,000.00

Tác giả:

Huỳnh Anh Tuấn

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

476

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng

Giáo trình Bơi lội

 76,000.00

Tác giả:

Nguyễn Thị Thư (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

256

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng

Giáo trình Cờ Vua

 76,000.00

Tác giả:

Nguyễn Văn Sơn – Đặng Viết Giỏi (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

256

Khổ sách:

16 x 24cm

Giáo trình Hành vi con người và môi trường xã hội

 130,000.00

Tác giả:

Nguyễn Hồi Loan – Trần Thu Hương

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

440

Khổ sách:

16 x 24cm

Giáo trình Thể dục Aerobic

 96,000.00

Tác giả:

Nguyễn Kim Quỳnh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

320

Khổ sách:

16 x 24cm

Hành động hỏi tiếng Hàn

 42,000.00

Tác giả:

Hoàng Thị Yến

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

476

Khổ sách:

16 x 24cm

Hóa sinh đại cương

 108,000.00

Tác giả:

Lê Đức Ngọc – Phạm Thị Mai Chi

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

360

Khổ sách:

16 x 24cm

Những chương chọn lọc của hóa học các hợp chất thiên nhiên

 126,000.00

Tác giả:

Phan Minh Giang

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

300

Khổ sách:

16 x 24cm

Thán từ tiếng Hán trong sự đối chiếu và chuyển dịch sang tiếng Việt

 99,000.00

Tác giả:

Đỗ Thu Lan

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

328

Khổ sách:

16 x 24cm