Xem tất cả 7 kết quả

Sắp xuất bản

Cây sa nhân tím kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế, bảo quản theo tiêu chuẩn GACP – WHO

Tác giả:

TS. Phan Văn Thắng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

53

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Dược liệu có tác dụng điều trị ung thư ở Việt Nam – tập 1 cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla Smith)

VNĐ88,000

Tác giả:

Đỗ Thị Hà (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

219

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Giáo trình luật quốc tế về môi trường

VNĐ120,000

Tác giả:

Nguyễn Hồng Thao – Nguyễn Thị Xuân Sơn (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

395

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế

VNĐ68,000

Tác giả:

Hoàng Khắc Lịch

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

285

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Research Methodology)

VNĐ120,000

Tác giả:

Hoàng Thị Minh Thảo (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

400

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Tài nguyên nước và những vấn đề toàn cầu

VNĐ200,000

Tác giả:

Trần Thị Hồng (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

356

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Thủy khí động lực học ứng dụng

VNĐ200,000

Tác giả:

Hà Ngọc Hiền

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

522

Khổ sách:

16×24 cm