Xem tất cả 7 kết quả

Sắp xuất bản

Bệnh lao giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa

90,000
  • USD: 90,000$

Tác giả:

 PGS.TS. Lê Thị Luyến

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

 200

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế

68,000
  • USD: 68,000$

Tác giả:

Hoàng Khắc Lịch

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

285

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Giáo trình những vấn đề kế toán đương đại

89,000
  • USD: 89,000$

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Phương Dung – NCS. Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

312

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Sắp xuất bản
Hết hàng

Khám phá nguyên lý Đirichlê và ứng dụng

115,000
  • USD: 115,000$

Tác giả:

Nguyễn Hữu Điển

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

252

Khổ sách:

17×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
Sắp xuất bản

Khuyến Tu

38,000
  • USD: 38,000$

Tác giả:

 Thích Nữ Viên Giác

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

173

Khổ sách:

13×19 cm

 

 

 

 

 

Sắp xuất bản

Lịch sử phát triển văn học hiện đại Trung Quốc

504,000
  • USD: 504,000$

Tác giả:

 Ngô Phúc Huy

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

915

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Ngữ pháp lịch sử Tiếng Việt từ và ngữ đoạn

280,000
  • USD: 280,000$

Tác giả:

Vũ Đức Nghiệu

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

528

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng