Hiển thị 1–12 trong 26 kết quả

New

Biến Đổi Của Quan Hệ Sản Xuất Ở Việt Nam Hiện Nay: Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt Ra

59,000
 • USD: 59,000$

Tác giả:

TS. Lê Thị Vinh

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

198

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Di Truyền Học Từ Cách Tiếp Cận Mới Đến Vấn Đề Cải Cách Giáo Dục Môn Học

70,000
 • USD: 70,000$

Tác giả:

GS.TS. Lê Đình Lương

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

104

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

New
Hết hàng

Đọc hiểu lịch sử mỹ thuật Trung Quốc trong một cuốn sách

352,000
 • USD: 352,000$

Tác giả:

Người dịch: Bùi Bá Quân

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

575

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Giải quyết việc dân sự và hòa giải trong tố tụng dân sự

 • USD: 0$

Tác giả:

TS. Nguyễn Hải An

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

317

Khổ sách:

16 x 24cm

 

 

Hết hàng

Giáo Trình Định Tội Danh Và Áp Dụng Hình Phạt

 • USD: 0$

Tác giả:

PGS.TS. Trần Văn Độ – TS. Hoàng Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

 

Giáo trình Hoạt Động Của Tòa Án Trong Thi Hành Án Hình Sự

 • USD: 0$

Tác giả:

TS. Nguyễn Văn Nam – TS. Hoàng Văn Thành (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

311
Khổ giấy: 16×24

 

Giáo Trình Thể Dục Erobic

96,000
 • USD: 96,000$

Tác giả:

Nguyễn Kim Quỳnh (chủ biên)

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

320

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

Hết hàng

GT Luật Tố Tụng Hành Chính Việt Nam

126,000
 • USD: 126,000$

Tác giả:

Phạm Hồng Thái, Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

420

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

Hết hàng

GT Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

195,000
 • USD: 195,000$

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Chí, Lê Lan Chi (Đồng Chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

652

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

New
Hết hàng

Lịch sử âm nhạc Trung Quốc

218,000
 • USD: 218,000$

Tác giả:

Tăng Trục Kim – Phùng Linh – Lý Tư Lộ

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

432

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc

362,000
 • USD: 362,000$

Tác giả:

Người dịch: Bùi Bá Quân, Dương Văn Hà

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

605

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Lịch Sử Văn Học Đương Đại Trung Quốc

409,000
 • USD: 409,000$

Tác giả:

 Hồng Tử Thành

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

735

Khổ sách:

16×24 cm