Hiển thị 1–12 trong 13 kết quả

Hết hàng

Biến đổi tích phân dạng Fourier và phương trình tích phân dạng chập

168,000
 • USD: 168,000$

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

480
Khổ giấy: 16×24

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Bốn trụ cột của khoa học giáo dục – cơ sở của sự đổi mới

250,000
 • USD: 250,000$

Tác giả:

PGS.TS. Lê Kim Long

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

300

Khổ sách:

17×24

 

 

Hết hàng

Di sản văn hóa Việt Nam

500,000
 • USD: 500,000$

Tác giả:

GS. Phan Huy Lê

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

1032

Khổ sách:

17×24

 

Lịch sử và văn hoá – Tiếp cận đa chiều, liên ngành

456,000
 • USD: 456,000$

Tác giả:

Phan Huy Lê

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Loại bìa

Bìa cứng

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Hết hàng

Lịch Sử Việt Nam- tập 1

530,000
 • USD: 530,000$

Tác giả:

GS. Phan Huy Lê (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

926
Khổ giấy: 16×24

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Lịch Sử Việt Nam- tập 2

530,000
 • USD: 530,000$

Tác giả:

GS. Phan Huy Lê (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

864
Khổ giấy: 16×24

 

Hết hàng
Hết hàng

Lịch Sử Việt Nam- tập 3

550,000
 • USD: 550,000$

Tác giả:

GS. Lê Mậu Hãn (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

868
Khổ giấy: 17×24

 

 

Hết hàng

Lịch Sử Việt Nam- tập 4

460,000
 • USD: 460,000$

Tác giả:

GS. Đinh Xuân Lâm (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

734
Khổ giấy: 16×24

 

Hết hàng

Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam

175,000
 • USD: 175,000$

Tác giả:

GS.TS. Phan Hữu Dật

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

500
Khổ giấy: 16×24

 

Hết hàng
Hết hàng

Nội các Trần Trọng Kim: Bản chất, vai trò và vị trí lịch sử

290,000
 • USD: 290,000$

Tác giả:

PGS.TS. Phạm Hồng Tung

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

416
Khổ giấy: 16×24

 

 

Hết hàng
Hết hàng

Tìm về cội nguồn

300,000
 • USD: 300,000$

Tác giả:

GS. Phan Huy Lê (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

1252
Khổ giấy: 16×24

 

Hết hàng
Hết hàng

Vân Đồn thương cảng quốc tế của Việt Nam

168,000
 • USD: 168,000$

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Văn Kim

Năm xuất bản:

2016

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng