Hiển thị 37–48 trong 342 kết quả

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn

VNĐ50,000

Tác giả:

 TS. Phạm Thái Hà

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

133

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào trường học lý luận và thực tiễn

VNĐ70,000

Tác giả:

Đặng Hoàng Minh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

301

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ứng phó với biến đổi khí hậu

VNĐ50,000

Tác giả:

 Mai Kim Liên – Bạch Quang Dũng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

141

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Cơ cấu kinh tế – xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945)

VNĐ165,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Khánh

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

318

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Cơ sở các Hệ thống thông tin

VNĐ211,000

Tác giả:

Hà Quang Huy

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

704

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng

Cơ sở địa chất công trình

VNĐ80,000

Tác giả:

Đỗ Minh Đức – Phạm Văn Tỵ – Đỗ Minh Toàn

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng

Cơ sở quy luật các quá trình hóa học: Hóa học đại cương II

VNĐ150,000

Tác giả:

Lâm Ngọc Thiềm (chủ biên),  Vũ Ngọc Duy,  Nguyễn Xuân Viết

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

560

Khổ sách:

16 x 24cm

 

Hết hàng

Cơ sở sinh học người

VNĐ150,000

Tác giả:

Nguyễn Như Hiền- Chu Văn Mẫn

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

420
Khổ giấy: 16×24

 

 

Cơ và nhiệt đại cương

VNĐ122,000

Tác giả:

GS.TS Nguyễn Huy Sinh

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

652

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Công Nghệ Sản Xuất Chất Xúc Tác

VNĐ129,000

Tác giả:

Lê Thanh Sơn

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

428

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

New

Công nghệ sinh học nguyên lý và ứng dụng nâng cao khả năng kháng mọt ở ngô

VNĐ66,000

Tác giả:

TS. Vì Thị Xuân Thủy

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

153

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New

Công nghệ sinh học nguyên lý và ứng dụng nâng cao khả năng kháng virus ở đậu tương

VNĐ58,000

Tác giả:

TS. Lò Thị Mai Thu

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

155

Khổ sách:

16x24cm