Hiển thị 25–36 trong 342 kết quả

New

Các điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang Famous Destinations in Nha Trang (Tiếng Anh chuyên ngành du lịch)

VNĐ98,000

Tác giả:

TS. Võ Tú Phương (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

207

Khổ sách:

18×25 cm

 

 

 

 

 

Các mô hình ứng dụng của lý thuyết đổi mới. Tập I- Mô hình rời rạc

VNĐ65,000

Tác giả:

Nguyễn Quý Hỷ

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Các mô hình ứng dụng của lý thuyết đổi mới. Tập II- Mô hình Mô hình tổng quát

VNĐ85,000

Tác giả:

Nguyễn Quý Hỷ

Năm xuất bản:

2015

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

New
Hết hàng

Các phương pháp phân tích dữ liệu sinh học có kích thước lớn

VNĐ70,000

Tác giả:

Lê Sỹ Vinh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

180

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Các Phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học hữu cơ – Tập 1: Cơ sở lý thuyết các phương pháp phổ

VNĐ380,000

Tác giả:

Nguyễn Đình Thành

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

1002

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Các phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học hữu cơ Tập 2

VNĐ290,000

Tác giả:

Nguyễn Đình Thành

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

724

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Các phương pháp toán lý

VNĐ54,000

Tác giả:

Hoàng Nam Nhật

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

181

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New
Hết hàng

Các Vấn Đề Của Ngôn Ngữ Nghệ Thuật (Giáo trình Sau Đại học)

VNĐ60,000

Tác giả:

Hữu Đạt

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

301

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
New
Browse Wishlist

Cánh Chim Nhỏ Giữa Sào Huyệt Địch

VNĐ68,000

Tác giả:

Cao Kim

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

223

Khổ sách:

 13×20 cm

 

 

 

 

Browse Wishlist

Câu Hỏi Và Bài Tập Sinh Lý Thực Vật

VNĐ85,000

Tác giả:

Lê Văn Trọng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

278

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Cấu trúc thông tin và hình thức câu

VNĐ320,000

Tác giả:

Knud Lambrecht

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ giấy: 16×24

 

New

Chính sách của Anh đối với EU: từ Maastricht đến Brexit

VNĐ55,000

Tác giả:

Chu Thanh Vân

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

 175

Khổ sách:

16×24 cm