Hiển thị 25–36 trong 406 kết quả

Một số vấn đề về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trung học đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

VNĐ68,000

Tác giả:

TS. Bùi Văn Hưng – TS. Nguyễn Thị Hằng

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

208

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Đọc hiểu tiếng Pháp bậc 4. Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

VNĐ66,000

Tác giả:

Đặng Thị Thanh Thúy

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

175

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Đọc hiểu tiếng Pháp bậc 3. Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

VNĐ66,000

Tác giả:

Đặng Thị Thanh Thúy

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

182

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Sắp xuất bản
Hết hàng

Tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở đồng bằng bắc bộ

Tác giả:

Đặng Thị Phương Anh

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

340

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam văn hóa và phát triển

VNĐ208,000

Tác giả:

Lâm Bá Nam

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

683

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New

Tên phố Hà Nội từ cuối thế kỉ XIX đến nay

Tác giả:

Phùng Thị Thanh Lâm

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

401

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New

Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở khu vực ven sông hậu

VNĐ90,000

Tác giả:

Nguyễn Tuấn Anh – Mai Trọng Nhuận – Nguyễn Tài Tuệ

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

288

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học trách nhiệm xã hội của Thanh niên, Sinh viên lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra

VNĐ120,000

Tác giả:

Học viện quản lý giáo dục (Khoa cơ bản)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

274

Khổ sách:

19×27 cm

 

 

 

New

Dược liệu có tác dụng điều trị ung thư ở Việt Nam – tập 1 cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla Smith)

VNĐ88,000

Tác giả:

Đỗ Thị Hà (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

219

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

New

Giáo trình ngân hàng quốc tế

VNĐ140,000

Tác giả:

TS. Trần Thị Vân Anh – TS. Nguyễn Phú Hà

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

464

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

New
Hết hàng

Văn chương khoa cử Triều Nguyễn (Thi hội, thi đình)

VNĐ390,000

Tác giả:

Đinh Thanh Hiếu

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

673

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Nhân học ngành khoa học về con người

VNĐ108,000

Tác giả:

Nguyễn Văn Sưu (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

344

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

Hết hàng