Hiển thị 25–36 trong 312 kết quả

New
Hết hàng

Các Phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học hữu cơ – Tập 1: Cơ sở lý thuyết các phương pháp phổ

380,000
 • USD: 380,000$

Tác giả:

Nguyễn Đình Thành

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

1002

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

Hết hàng
New
Hết hàng

Các phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học hữu cơ Tập 2

290,000
 • USD: 290,000$

Tác giả:

Nguyễn Đình Thành

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

724

Khổ sách:

16 x 24cm 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng
New

Các phương pháp toán lý

54,000
 • USD: 54,000$

Tác giả:

Hoàng Nam Nhật

Năm xuất bản:

2020

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

181

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

New
Hết hàng

Các Vấn Đề Của Ngôn Ngữ Nghệ Thuật (Giáo trình Sau Đại học)

60,000
 • USD: 60,000$

Tác giả:

Hữu Đạt

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

301

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng
New

Cánh Chim Nhỏ Giữa Sào Huyệt Địch

68,000
 • USD: 68,000$

Tác giả:

Cao Kim

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

223

Khổ sách:

 13×20 cm

 

 

 

 

Câu Hỏi Và Bài Tập Sinh Lý Thực Vật

85,000
 • USD: 85,000$

Tác giả:

Lê Văn Trọng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

278

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Cấu trúc thông tin và hình thức câu

320,000
 • USD: 320,000$

Tác giả:

Knud Lambrecht

Năm xuất bản:

2014

Nhà xuất bản:

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

Khổ giấy: 16×24

 

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn

50,000
 • USD: 50,000$

Tác giả:

 TS. Phạm Thái Hà

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

133

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Hết hàng

Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào trường học lý luận và thực tiễn

70,000
 • USD: 70,000$

Tác giả:

Đặng Hoàng Minh (Chủ biên)

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

301

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ứng phó với biến đổi khí hậu

50,000
 • USD: 50,000$

Tác giả:

 Mai Kim Liên – Bạch Quang Dũng

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

141

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

Cơ cấu kinh tế – xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945)

165,000
 • USD: 165,000$

Tác giả:

Nguyễn Văn Khánh

Năm xuất bản:

2019

Nhà xuất bản:

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang:

318

Khổ sách:

16×24 cm

 

 

 

 

 

 

Hết hàng

Cơ sở các Hệ thống thông tin

211,000
 • USD: 211,000$

Tác giả:

Hà Quang Huy

Năm xuất bản:

2018

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Số trang:

704

Khổ sách:

16 x 24cm

Hết hàng